Lage Rugpijn en Lumbosacraal Radiculair Syndroom

Lage rugpijn kan leiden tot onnodig verzuim, met name als niet op tijd de juiste maatregelen worden genomen. Gebruik van richtlijnen vermindert het verzuim en bevordert het welbevinden van mensen. De richtlijn Lage rugpijn en Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS) is ontwikkeld met de meest recente kennis voor zowel bedrijfsartsen als verzekeringsartsen. Door volgens deze richtlijn te werken, draag je bij aan het beperken van het verzuim én arbeidsongeschiktheid door lage rugklachten met en zonder uitstraling.

Hier kunt u behalve de richtlijn, het achtergronddocument en de samenvatting ook diverse hulpmiddelen downloaden.

Voor bedrijfs- én verzekeringsartsen

De multidisciplinaire richtlijn biedt een wetenschappelijke onderbouwing voor het handelen van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. De bestaande richtlijn over rugklachten van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB 2006) voor bedrijfsartsen en de twee verzekeringsgeneeskundige protocollen (Lage rugpijn 2008 en LRS 2007) voor de verzekeringsartsen van zowel de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) als de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV) waren aan vernieuwing toe. In de afgelopen twee jaar werkte een multidisciplinaire projectgroep volgens de nieuwste ontwikkelmethoden aan een update van de richtlijn. 

Ontwikkeling van de richtlijn

Interviews met de projectgroepleden brachten de knelpunten ten aanzien van het handelen van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen bij werknemers met lage rugklachten in kaart. Deze knelpunten resulteerden in meerdere vragen die op een evidence-based manier werden beantwoord. Dit betekende een mix van systematisch zoeken in de literatuur naar de best beschikbare wetenschappelijke informatie en de inbreng van de ervaring en kennis van zorg-professionals én de waarden en voorkeuren van de patiënt. 

Deze mix van wetenschappelijke kennis, zorgprofessionele ervaring en de patiënteninbreng resulteerde in een herziene versie van de richtlijn Lage rugpijn en LRS met aanbevelingen op het gebied van preventie, probleemoriëntatie en diagnose, beperkingen in functioneren en beroepsziekte, prognose, interventies, evaluatie en samenwerken. De conceptversie is getest door bedrijfs- en verzekeringsartsen in de praktijk en van commentaar voorzien door bedrijfs- en verzekeringsartsen, diverse beroepsverenigingen en experts op het gebied van rugklachten en van arbeid en gezondheid. Na het verwerken van de feedback autoriseerden de betrokken beroepsverenigingen, NVAB, NVVG en GAV de definitieve tekst.