Zwangerschap, postpartumperiode en werk

Hier kunt u de richtlijn, de samenvatting, het achtergronddocument en diverse hulpmiddelen downloaden.
 
Verdere informatie
 • Onnodig risico op vroeggeboorte door werkomstandigheden, (onderzoek Monique van Beukering, Healthy work in pregnancy, 2022)
 • Rechten van werkenden: Zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven (SZW, Arboportaal)
 • Bij zwangerschap van een tweeling of een meerling kan sinds 1 april 2016 het zwangerschapsverlof eerder ingaan. Zie de website van het UWV
 • Voor professionals heeft het RIVM een toolkit Kinderwens, zwangerschap en werk ontwikkeld met allerlei informatie rond het thema ‘zwanger worden’ en voorlichtingsmateriaal om mensen met een kinderwens beter voor te lichten. 
 • Zwangere verpleegkundigen in de acute zorg (artikel in Venticare Magazine, 2016). 
 • Wetswijziging ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ (per 1 januari 2015):
  • Extra bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind:
   Als uw kind langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen, kunt u recht hebben op extra bevallingsverlof. Zo kunt u uw kind een aantal weken thuis verzorgen. Voor verlenging van het bevallingsverlof geldt dat:
   • u geen extra verlof krijgt over de 1e week dat uw baby in het ziekenhuis lag. Als uw baby bijvoorbeeld 2 weken in het ziekenhuis moest blijven, kan uw verlof 1 week langer duren;

   • u afhankelijk van de situatie maximaal 10 weken extra bevallingsverlof kunt krijgen. Er geldt wel een week ‘eigen tijd’, omdat het niet ongebruikelijk is dat een kind na de geboorte een korte periode in het ziekenhuis verblijft.

Bij de berekening van het extra verlof wordt rekening gehouden met de vermoedelijke bevaldatum, de daadwerkelijke bevaldatum, de geplande startdatum van het zwangerschapsverlof en de opnameduur van het kind. De berekening staat op de website van het UWV.

 • Vrouwen hebben het recht om het bevallingsverlof te spreiden. Alleen de eerste zes weken na de bevalling moet in voltijd worden opgenomen, de rest mag ook in deeltijd. In totaal mag het verlof worden verspreid over 30 weken. Deze periode gaat in op de eerste dag dat het bevallingsverlof niet meer fulltime wordt opgenomen. De totale verlofduur blijft hetzelfde.
 • Als een vrouw haar bevallingsverlof flexibel wil inzetten, moet ze daarvoor uiterlijk drie weken na de bevalling een verzoek bij haar werkgever indienen. Die moet op zijn beurt binnen twee weken op dit verzoek reageren en mag het verzoek bovendien alleen weigeren als hij daarvoor zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. De bedoeling is dat vrouwen door de wetswijziging werk en zorgtaken beter kunnen combineren.