Ischemische hartziekten

Hier kunt u behalve de richtlijn en de samenvatting ook diverse hulpmiddelen en de app downloaden.

- Richtlijn Ischemische Hartziekten (NVAB 2006)
- Achtergronddocument Ischemische Hartziekten (NVAB 2006)
- Samenvatting Ischemische Hartziekten (NVAB 2006)

Hulpmiddelen
- Powerpoint presentatie
- Voorwaarden uitvoering
- Kennistoets
- Casuïstiek
- Checklist medisch dossier
- Informatiebrief werknemers
- Informatiebrief werkgevers

Richtlijn-App voor Android en iPhone (2016)

De app is geschikt voor Android- en Apple (ook voor op de computer). Met deze app kunnen bedrijfsartsen alle stappen van de richtlijn doorlopen. De conclusies en adviezen kunnen in een PDF-document worden omgezet, zodat de gegevens in het bedrijfsgeneeskundig dossier geplaatst kunnen worden. U vindt de app in de Google Play en Apple App Store.

E-Learning via NVAB TV
Via deze link naar NVAB TV vindt u informatie over de nascholingsmodule Ischemische Hartziekten.

Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011
De Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011 verscheen op 24 mei en vervangt de in 2004 verschenen Richtlijn Hartrevalidatie. Herzien is het deel over psychisch en sociaal functioneren. De herziening is geïnitieerd door de NVVC en uitgevoerd door de projectgroep Psychische en Arbeidsgerelateerde Aspecten van Hartrevalidatie (PAAHR), waarin alle betrokken beroeps- en patiëntenverenigingen, waaronder de NVAB, vertegenwoordigd waren. De nieuwe richtlijn is geautoriseerd c.q. geaccepteerd door 11 verschillende beroepsverenigingen en De Hart&Vaatgroep.
- De Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011
- Folder Hartrevalidatie Helpt! (Hart&Vaatgroep / Hartstichting, 2014)

Multidisciplinaire Richtlijn Hartfalen
De Multidisciplinaire Richtlijn Hartfalen is in 2010 geactualiseerd, ook voor wat betreft de arbeidsgeneeskundige aspecten. Herziening van de voorgaande versie uit 2002 vond plaats onder verantwoordelijkheid van het NHG en werd uitgevoerd door een breed samengestelde projectgroep met daarin ook een NVAB-vertegenwoordiger. Met behulp van onderstaande link kunt u de richtlijn downloaden (pdf).
- De multidisciplinaire Richtlijn Hartfalen (NHG, NVVC, NIV 2010)