Depressie

Te downloaden documenten

Ter informatie

De richtlijn ‘Depressie’ is ontwikkeld voor en door bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Met de integratie van bedrijfsgeneeskundige en verzekeringsgeneeskundige kennis en aanbevelingen in één gezamenlijke richtlijn, vindt onderlinge afstemming plaats en wordt een normenkader ontwikkeld dat door beide beroepsgroepen wordt onderschreven.

Aanleiding voor deze richtlijn is het beschikbaar komen van gegevens uit nieuw onderzoek naar de relatie tussen depressie en werk, over factoren die van belang zijn voor werkbehoud en werkhervatting, over de effectiviteit van interventies en over het vaststellen van mogelijkheden, beperkingen en prognose.

Deze gezamenlijke richtlijn betekent:
- een herziening van het NVVG-protocol Depressieve stoornis (2006)
- een aanvulling op de bestaande NVAB-richtlijn Psychische Problemen (2007)
- een verdieping op het hoofdstuk ‘Arbeid en functioneren’ van de multidisciplinaire richtlijn
Depressie (Trimbos, 2013). 
 
De primair betrokken beroepsgroepen zijn bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Met deze laatste
groep worden zowel de verzekeringsartsen in de publieke sector als verzekeringsartsen en
medisch adviseurs in de private sector bedoeld. De betrokken beroepsorganisaties zijn: NVAB,
NVVG en GAV.
 
Deze richtlijn vraagt van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen een actieve en interveniërende
houding. Afwachten tot de depressie tot verzuim leidt is niet acceptabel. De acties van bedrijfs- en verzekeringsartsen moeten gericht zijn op het actief opsporen van risicovolle factoren op
organisatieniveau en het interveniëren op organisatie- en individueel niveau. Deze actieve aanpak
past in het bredere kader van psychische gezondheid en vitaliteit.
 
Doelstelling van de richtlijn is dat deze leidt tot een beter zorgproces voor de (potentieel)
werkende1 met depressieve klachten; centraal staat de gezondheid van de (potentieel) werkende.
De richtlijn biedt duidelijkheid over werkgebonden risicofactoren voor depressie en geeft
aanbevelingen over preventie van (het risico op) depressie, over diagnostiek en over interventies
om verzuim en instroom in uitkeringen / arbeidsongeschiktheidsregelingen te beperken. De richtlijn is een verdieping voor het domein ‘arbeid en gezondheid’ van de ‘multidisciplinaire richtlijn
Depressie’ (Trimbos, 2013).
 
_________________________________
1 Werkenden: mensen met betaald werk, zonder onderscheid naar type arbeidscontract (dus ook mensen zonder arbeidscontract, zoals ZZP-ers). De potentieel werkenden zijn degenen die niet werken maar wel kunnen werken of (waarschijnlijk) in de toekomst in staat zijn om te werken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan werkzoekenden of mensen die na behandeling en/of herkeuring weer op zoek zijn naar (al dan niet betaald) werk.