Arbeid en Lymeziekte

Te downloaden documenten

Informatie- en voorlichtingsmateriaal

Over de richtlijn

De richtlijn Arbeid en Lymeziekte is een aanvulling op de CBO-richtlijn uit 2013 en gaat specifiek in op de gewenste aanpak in het kader van de preventie, de verzuimbegeleiding en de re-integratie van lymeziekte bij werkenden en heeft als doel:

  • het arbeids- en verzekeringsgeneeskundig handelen te uniformeren
  • interdisciplinaire samenwerking tussen alle ‘arbostakeholders’ te optimaliseren.

Deze richtlijn is bedoeld voor arboprofessionals (zoals bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, arboverpleegkundigen, veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen) en andere professionals (huisartsen, GGD-artsen, internisten, psychologen).