Diabetes en Arbeid

Welke vorm van diabetes behandelt de richtlijnmodule ?

Diabetes mellitus is een aandoening die grofweg in twee groepen kan worden onderverdeeld, diabetes type 1 en diabetes type 2. Omdat diabetes type 1 meestal op vroegere leeftijd ontstaat dan diabetes type 2 en de laatste vorm meestal samen gaat met overgewicht, zijn veel van de aan diabetes en werk gerelateerde problemen verschillend voor deze groepen. In de richtlijn­module worden daarom beide vormen van diabetes behandeld.

Waarom specifieke aandacht voor werk?

Hyperglykemie, een te hoge bloedglucosespiegel, leidt bij veel mensen met diabetes tot gezondheidsproblemen die vervolgens tot problemen op het werk kunnen leiden. Maar ook hypoglykemie, een te lage bloedglucosespiegel, kan tot acute problemen op de werkvloer leiden. In beide gevallen spelen goede medicatie en zelfmanagement een belangrijke rol. Het gebruik van sommige medicijnen, zoals insuline, kan een grote impact hebben op het werk dat iemand doet. In de richtlijnmodule komen de werkgerelateerde aspecten uitgebreid aan de orde.

Voor wie zijn de aanbevelingen in de richtlijnmodule bestemd?

De richtlijnmodule is bedoeld voor ontwikkelaars van richtlijnen en standaarden en is geschreven op initiatief van de NVAB, het VGI, het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid  en het NHG. Aanbevelingen in deze richtlijnmodule zijn bestemd voor de bij de ontwikkeling betrokken beroepsgroepen (bedrijfsartsen, huisartsen, internisten en verzekeringsartsen) alsmede voor alle andere (para-) medische beroepsgroepen die betrokken zijn bij de behande­ling en begeleiding van mensen met diabetes. Daarnaast kunnen de aanbevelingen ook worden geraadpleegd door andere gezondheidskundige adviseurs en uiteraard door het management van organisaties waar mensen met diabetes werkzaam zijn.

De richtlijnmodule is geen opzichzelfstaande multidisciplinaire richtlijn, maar een instrument dat samen met of voor de herziening van bestaande richtlijnen, standaarden of protocollen kan worden gebruikt. Daarnaast kan de informatie uit de richtlijnmodule worden gebruikt om de factor ‘arbeid’ aan de NDF-Zorgstandaard voor mensen met diabetes type 2 toe te voegen.

Wat is de rol van de patient?

In de richtlijnmodule staat ‘de patiënt’ centraal. De richtlijnmodule bevat behalve aanbevelingen op basis van de wetenschappelijke medische literatuur ook aanbevelingen op basis van focusgroepinterviews bij werkenden, bij leidinggevenden en bij zorgverleners.

In welke vorm is de informatie beschikbaar?

Van deze richtlijnmodule is een samenvatting opgesteld met de consequenties voor het handelen volgens de richtlijnmodule. Tevens is een achtergronddocument beschikbaar met een uitgebreidere tekst en de wetenschappelijke verantwoording en onderbouwing bij de aanbevelingen in de richtlijnmodule. Ook is in het kader van deze richtlijnmodule een training voor werkenden ontwikkeld door het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid en de DVN. Deze training is als bijlage opgenomen bij de richtlijnmodule. Daarnaast wordt door de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) de Patiëntenversie opgesteld: een verkorte versie voor werkenden met diabetes, hun collega’s en direct leidinggevenden.

Hier kunt u de documenten downloaden (pdf)

Verdere informatie:

Website DVN over Diabetes en Werk