Leidraad bedrijfsgeneeskundig dossier- Inrichting & Overdracht

De NVAB-leidraad bedrijfsgeneeskundig dossier (2021) is een herziening van het KNMG-advies ‘Inrichting en overdracht van het bedrijfsgeneeskundig dossier (2009)’.
Het document is niet los te zien van de Leidraad privacy (herziening NVAB, OVAL 2019). Die is wat betreft privacy leidend.

Het doel van de Leidraad bedrijfsgeneeskundig dossier is bedrijfsartsen handvatten te bieden voor de inrichting van een bedrijfsgeneeskundig dossier, bij het bepalen welke informatie er wel of juist niet in hoort en voor verschillende overdrachtssituaties. 

Downloads

Lees meer
Kennisdocumenten over Privacy