Leidraad bij alcohol-, drugs- en medicijnbeleid binnen organisaties

De aandacht voor leefstijl en het voorkomen van risicofactoren voor gezondheidsschade groeit. Daar past een meer actieve rol bij voor de bedrijfsarts, ook op het gebied van alcohol-, drugs- en medicijnbeleid en de uitvoering daarvan.In het NVAB-standpunt Alcohol en drugs uit 2017 ligt het accent echter vooral op de rol van de bedrijfsarts aan de zijlijn. 

Daarom ontwikkelde de NVAB de nieuwe leidraad taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts bij alcohol-, drugs- en medicijnbeleid binnen organisaties. Deze leidraad vervangt het standpunt uit 2017 en biedt bedrijfsartsen een handreiking bij:

  • adviseren over een ADM-beleid voor organisaties waarin aandacht is voor preventie, vroegsignalering en zorg;
  • het uitvoeren van taken gebaseerd op het ADM-beleid;
  • het begeleiden bij individuele problematiek met problematisch middelengebruik.

Download

Vroegsignalering alcoholproblematiek

De NVAB is nauw betrokken bij de uitvoering van het nationaal preventieakkoord (NPA). Daarvoor is in 2019 het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek ingericht (SVA, zie www.herkenalcoholproblematiek.nl en de NVAB-projectpagina). Een van de doelen van dit samenwerkingsverband is interventies voor bedrijfsartsen en andere professionals in de keten rondom werkenden te faciliteren en verder tot ontwikkeling te brengen. Deze interventies zijn bedoeld om problematisch alcohol-, drugs- en medicijngebruik vroegtijdig te signaleren en goede zorg te bieden.

Zie ook