Richtlijn Nachtwerk en gezondheid

Nachtwerk kan leiden tot slaapproblemen en vermoeidheid. Daarnaast kunnen ook andere gezondheidsproblemen optreden met serieuze gevolgen op de lange termijn. Blootstelling aan nachtwerk leidt bijvoorbeeld ook tot een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Vanwege de negatieve effecten en toename van nachtwerk bestaat binnen de beroepsgroep de wens voor een richtlijn op dit onderwerp. Maatschappelijk komt er ook steeds meer aandacht voor de gevolgen van nachtwerk.

Is nachtwerk noodzakelijk?

Na vijf jaar nachtdiensten kan ongeveer 3% van de gevallen van diabetes mellitus bij nachtwerkers worden verklaard door nachtwerk, na 40 jaar nachtdiensten is dat circa 21%. Voor hart- en vaatziekten loopt dit op van ongeveer 4% tot 23% van de gevallen onder nachtwerkers. Dat betekent dat iemand die 40 jaar nachtwerk heeft verricht, een geschat verhoogd risico loopt op diabetes of een hart- of vaatziekte van respectievelijk 7 en bijna 8 procentpunten vergeleken met iemand die geen nachtwerk heeft verricht.

Het is daarom belangrijk om na te gaan of het echt noodzakelijk is werkenden bloot te stellen aan nachtwerk, of dat nachtwerk vermeden kan worden. Dat is de eerste stap volgens de arbeidshygiënische strategie. Zie verder in de richtlijn.

Downloads

Richtlijn Nachtwerk en gezondheid (NVAB, 2020)

Achtergronddocument bij de richtlijn Nachtwerk en gezondheid (NVAB, 2020)

Zie ook