Richtlijn Astma en COPD

Astma en COPD liggen als aandoeningen van de luchtwegen dicht bij elkaar. Daarom zijn ze samen in een richtlijn opgenomen, maar met aandacht voor beiden. Na de verschijning van de richtlijn in 2003 zijn gegevens uit nieuw onderzoek op het gebied van preventie, interventie en arbeidsparticipatie beschikbaar. Daarnaast werd de richtlijn weinig gebruikt. Daarom is bij de herziening ook meer aansluiting gezocht met de praktijk.

De richtlijn ‘Astma en COPD’ is ontwikkeld voor bedrijfsartsen met focus op behoud van en terugkeer naar werk door mensen met (werkgerelateerd) astma en COPD. Deze versie is een herziening van de versie die eerder in 2003 werd gepubliceerd.

Het ontwikkelen van de richtlijn kon door de NVAB worden gerealiseerd in het kader van een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gefinancierd en bij TNO geplaatst onderzoeksprogramma. SZW en TNO hebben geen invloed gehad op de inhoud van de richtlijn.

Downloads

Richtlijn Astma en COPD (NVAB, 2019)

Achtergronddocument bij de richtlijn Astma en COPD (NVAB, 2019)

Samenvatting Astma (NVAB, 2019)

Samenvatting COPD (NVAB, 2019)

Verdere informatie

Publicatie European Respiratory Society: Occupational and Environmental Lung Disease