Astma en COPD

Hier kunt u behalve de NVAB-richtlijn, de samenvatting, het Achtergronddocument en diverse hulpmiddelen ook (hulpmiddelen bij) de Multidisciplinaire Richtlijn COPD downloaden.

Hulpmiddelen

Multidisciplinaire richtlijn en hulpmiddelen voor de bedrijfsarts