Nieuws

6 juli

Arbeidsgerichte medische zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is de dragende gedachte van het KNMG-visiedocument ‘Zorg die Werkt’.

5 juli

Door de zeldzaamheid van spierziekten ontbrak er voor de begeleiding van werkenden met een spierziekte informatie 'op maat' voor bedrijfsartsen. Reden om over vier spierziekten brochures te ontwikkelen.

4 juli

Het manifest “Integrale Aanpak Beroepslongziekten – Nederland Wereldkampioen gezond werken” is, mede namens de NVAB, overhandigd aan de Tweede Kamer door de Long Alliantie Nederland (LAN). 

26 juni

Op 16 juni 2017 sprak dr. Jako Burgers  zijn oratie uit waarin hij betoogde dat richtlijnen nodig zijn om verantwoorde persoonsgerichte zorg in de praktijk te kunnen leveren.

26 juni

Het symposium stond in het teken van het informeren en bespreken van de belangrijke vernieuwingen en ontwikkelingen met betrekking tot de sociaalgeneeskundige opleidingen. Er waren 150 deelnemers. 

15 juni

Tijdens het jaarlijkse ACOEM-congres in april 2017 in Denver kreeg NVAB-lid Herman Spanjaard de status van ACOEM Fellow vanwege zijn internationale 'occupational health' activiteiten namens de EU.

9 juni

De NVAB heeft de Burgerpenning, de tweejaarlijkse wetenschappelijke prijs, uitgereikt aan Daniëlle Volker voor haar proefschrift  “Return to work in employees with common mental disorders: A blended ehealth intervention trial.” 

8 juni

De richtlijn ‘Kanker en Werk’ was dringend nodig. Onvoldoende kennis bij medici, werkgevers/leidinggevenden en werknemers leidt regel­matig tot onjuiste keuzes bij of verkeerde beeldvorming over mogelijkheden voor werk, werkhervat­ting en duurzame inzetbaarheid.

8 juni

Op initiatief van de NVAB en de NVVG ontwikkelde de KNMG een visie op de toekomst van de arbeidsgerichte medische zorg. Vandaag wordt het visiedocument ‘Zorg die werkt’ gepubliceerd en op het jaarcongres van de NVAB gepresenteerd.

18 mei

Jaarlijks hebben 50.000 vrouwen in Nederland ervaringen die wijzen op zwangerschapsdiscriminatie. Bedrijfsarts Monique van Beukering in gesprek met BNR. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws