Samenwerken voor preventie

27 september 2018

Woensdagochtend 26 september werd de essaybundel ‘Experts aan het woord over beroepsziekten door gevaarlijke stoffen’ uitgereikt. Directeur-Generaal Gert-Jan Buitendijk reikte de bundel uit aan NVAB-voorzitter Gertjan Beens, Joost van Rooij (NVvA) en Wim van Veelen (FNV) als vertegenwoordigers van het werkveld.

Gertjan vertegenwoordigde de bedrijfsartsen en sprak een dankwoord uit. Daarin benadrukte hij de noodzaak om de vele drempels te slechten en zo preventie écht op te kunnen pakken. Ook de samenwerking tussen bedrijfsartsen en andere kerndeskundigen, zoal de arbeidshygiënisten, moet verbeteren. Een recent goed voorbeeld van deze samenwerking is de de leidraad PMO van werkenden bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen die NVAB en NVVA samen hebben uitgebracht. Beens riep Directeur-Generaal Gert-Jan Buitendijk op om zelf voor preventie binnen het domein arbeid en gezondheid ook de samenwerking met het ministerie van VWS te zoeken. 

Download de essaybundel (pdf)

Zie ook: www.monitorarbeid.tno.nl

PMO: Leidraad voor preventief medisch onderzoek van werkenden