Geachte minister Bruins, - column Medisch Contact

29 september 2018

Voorzitterscolumn Medisch Contact 39 - Gertjan Beens

We moesten er samen vroeg ons bed voor uit. Maar wat fijn dat u de moeite nam om direct na Prinsjesdag met ons ‘van de gezondheidszorg’ te ontbijten in het Mauritshuis. Natuurlijk was het gezelschap zo groot dat er geen tijd was persoonlijk in gesprek te gaan. U toonde uw betrokkenheid bij de dagelijkse praktijk direct al in uw openingswoord, waarin u schetste hoe u besloten had alle uitdagingen van uw verantwoordelijke functie te gaan benaderen: vanuit het perspectief van de patiënt. Alles draait immers om hen. Al die vele curatieve miljarden worden tenslotte besteed om hen te genezen.

U ontlokte mij daarmee in de vragenronde een opmerking, die ik graag nog een keer herhaal. Het gesproken woord vervliegt zo makkelijk. Door bij alles het perspectief van de patiënt te kiezen mist u een ongelofelijke kans. Een kans om als bewindspersoon het echte verschil te gaan maken. Door de patiënt als vertrekpunt te kiezen zult u met veel van uw maatregelen en budgetkeuzes te laat zijn. Bij een patiënt is er immers al sprake van een ziekte. Mijn oproep was en is: kies niet de patiënt maar de mens als vertrekpunt bij alles wat u denkt en doet. 

Lees de hele column op www.medischcontact.nl