Accreditatieregeling Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten aangepast

4 september 2018

Per 1 juli 2018 is de accreditatieregeling voor Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (ODB) aangepast door de NVAB, NVVG en KAMG gezamenlijk. De nieuwe regeling ODB geldt nu voor alle sociaal geneeskundigen en laat zien welke activiteiten kunnen worden opgevoerd, hoeveel uren daaraan worden toegekend en wat de sociaal geneeskundige moet aantonen en overleggen om de uren ook daadwerkelijk te laten meetellen. Bijlage 1 in de regeling (Overzicht geaccrediteerde commissies en werkgroepen) geldt specifiek voor bedrijfsartsen en is nog onder voorbehoud Het bestuur stelt in september 2018 de definitieve lijst van geaccrediteerde commissies en werkgroepen vast.

Bekijk regeling ODB

Aanpassen GAIA

GAIA wordt nu aangepast op de nieuwe regeling. Voor elk sociaal geneeskundige specialisme komt er één portfolio, in plaats van een apart portfolio voor de profielen. Verwacht wordt dat de nieuwenrichting van GAIA uiterlijk 1 oktober 2018 klaar is.

Beoordeling door RGS

Omdat de nieuwe ODB-regelgeving al per 1 juli is ingegaan, zal de RGS rekening houden met deze 3 maanden bij de beoordeling van dossiers bij herregistratie. Eventuele punten die tussen 1 juli en 1 oktober zijn opgebouwd, maar nog zijn niet geregistreerd in GAIA, zal de RGS dus alsnog meenemen.