Nieuws

13 april

Bedrijfsarts Marlo van den Kieboom roept op ad.nl werkgevers op vrouwen in de overgang serieus te nemen. "In Nederland vinden we dat de overgang nu eenmaal iets is wat gebeurt en waar je mee moet dealen. Niet zeuren en even doorzetten." Het gros van de vrouwen in de overgang durft haar klachten niet bespreekbaar te maken op het werk.

12 april

Op de Algemene ledenvergadering van 12 april kende de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) het erelidmaatschap toe aan prof. Willem van Mechelen, vanwege zijn aanhoudende inzet en bijzondere verdiensten voor de sociale geneeskunde in het algemeen en de bedrijfsgeneeskunde in het bijzonder.

12 april

Op de algemene ledenvergadering is het NVAB-standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts (NVAB, 2018)’ aangenomen.

5 april

Het programma editie.nl besteedde op woensdag 4 april jl. aandacht aan resultaten van een enquête waaruit blijkt dat 57% van de werknemers aangeeft door te werken bij ziekte. NVAB-voorzitter Gertjan Beens gaf aan dat bedrijfsartsen deze problematiek herkennen.

29 maart

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bevat aangescherpte privacyregels die per 25 mei 2018 gaan gelden voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. De regels hebben tot doel dat organisaties zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. U krijgt er als bedrijfsarts dan ook zeker mee te maken.

29 maart

Overleg tussen bedrijfsarts en huisarts kan lastig zijn doordat vaak niet bekend is wie de bedrijfsarts van de patiënt is die zich bij de huisarts op het spreekuur meldt. Daarom is de NVAB in samenwerking met het NHG en het RIVM de pilot Patiëntoverleg gestart.

27 maart

Op donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni zijn in Papendal de BG-dagen 2018 met als thema: Preventie naar een andere DiMENSie.

20 maart

In tegenstelling tot verzuimconsulenten of (niet-medische) casemanagers kunnen bedrijfsartsen juist medisch van niet-medisch onderscheiden en daarmee de-medicaliseren als dat nodig is.

14 maart

Per 1 maart zijn de eerste twee opleidingsgroepen aios bedrijfsgeneeskunde bij de SGBO en de NSPOH volgens het nieuwe landelijke opleidingsplan (LOP) van start gegaan.

13 maart

VNO-NCW heeft samen met MKB Nederland een pamflet uitgebracht en aan de Tweede Kamer aangeboden waarin wordt gepleit voor minder strenge regels rond de privacy van zieke werknemers.

Pagina's

Abonneren op Nieuws