Nieuws

11 november

Arbeidsgerelateerde zorg moet gericht zijn op het behoeden voor gezondheidsschade door werk en op het behouden van participatie en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een goed georganiseerde, preventief ingestelde inzet van bedrijfsartsen is daarin onmisbaar.

6 november

Betrouwbare meetinstrumenten om een hoge tot zeer hoge werkdruk vast te stellen bij werknemers.

4 november

Bedrijfsarts Eric Hoeben kwam zelf twee keer met een burnout thuis te zitten. "Ik legde mijn hart en ziel in mijn werk. Dat was fout."

3 november

Visitatie doe je het liefst met vertrouwde collega’s! NVAB voorzitter Jurriaan Penders doet verslag van zijn visitatietraject.

30 oktober

De Reinier Zielhuispenning 2014 is gewonnen door bedrijfsarts Peter de Bruin. Hij ontving de penning voor zijn afstudeerscriptie 'De waarde van het gebruik van de door CSR Centrum geprotocolleerde biofeedback-meting voor de diagnostiek  en behandeling van stress-gerelateerde klachten'. De Bruin deed zijn opleiding tot medische specialist 'Arbeid en Gezondheid - bedrijfsarts' bij de NSPOH in Utrecht.

27 oktober

De richtlijn Arbeid en Lymeziekte gaat in op de gewenste aanpak in het kader van de preventie, de verzuimbegeleiding en de re-integratie van lymeziekte bij werkenden. De richtlijn heeft als doel:

  • het arbeids- en verzekeringsgeneeskundig handelen te uniformeren
  • interdisciplinaire samenwerking tussen alle ‘arbostakeholders’ te optimaliseren.
13 oktober

Arbeidsgerelateerde zorg moet gericht zijn op het behoeden voor gezondheidsschade door werk en op het behouden van participatie en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een goed georganiseerde, preventief ingestelde inzet van bedrijfsartsen is daarin onmisbaar, daarover is het SER-advies heel duidelijk.

10 oktober

Ten onrechte denken veel mensen dat de risico's op beroepsziekten in Nederland wel meevallen, aldus bedrijfsarts Frank Jungbauer in het NTvG. Toch kan schijn bedriegen. De ophef bij Defensie laat zien dat de arbeidsgezondheidzorg in Nederland niet goed genoeg is geregeld.

19 september

De NVAB heeft er echt genoeg van dat bedrijfsartsen voortdurend worden afgeschilderd als niet onafhankelijk. Deze beeldvorming is schadelijk voor de beroepsgroep en de NVAB neemt er nadrukkelijk afstand van.

18 september

De regionale dagbladen publiceerden vandaag over het imago en de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Geert Koster, bedrijfsarts en bestuurslid van de NVAB-Kring Noord, liet een duidelijk geluid horen.

Pagina's

Abonneren op Nieuws