Nieuws

21 december

Dit jaar is veel werk verzet door onderzoekers en de vele betrokkenen – professionals, werknemers, werkgevers, beroepsverenigingen (NVAB, NVvA, NVVG), UWV en Kwaliteit op Maat. Het resultaat hiervan is nu beschikbaar: BAR 2.0: de tweede versie van het BAR-instrument en de leidraad.

8 december

 Op donderdag 6 april 2023 is het congres Alcohol op de kaart. Alcoholgebruik kan een serieus probleem zijn met verstrekkende gevolgen voor werkende en omgeving. Kom jij alcohol in jouw praktijk tegen? Weet jij dan hoe je erover kunt praten met een werkende? 

7 december

Het doel van het Preventieakkoord – een rookvrije generatie – wordt niet snel genoeg gehaald. Het tabaksbeleid moet daarom veel minder vrijblijvend worden. Met deze boodschap vragen we Tweede Kamerleden tijdens het debat over leefstijlpreventie op 14 december meer aandacht te hebben voor het groeiende aantal jongeren dat start met roken, of met schadelijke alternatieven als ‘vapen’ en ‘snus’.  

7 december

Minder dan 20% van de werkgevers heeft aandacht voor werkomstandigheden van hun zwangere medewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van bedrijfsarts Monique van Beukering. Op dinsdag 6 december promoveerde Van Beukering op haar proefschrift 'Healthy work in pregnancy'. 

5 december

Zondag 4 december stond tv-programma De Publieke Tribune van Human in het teken van overgang en werk. Vanuit Den Haag gaat presentator Coen Verbraak, samen met vrouwen die weten hoe het is om in de overgang te zitten, in gesprek met topambtenaar Loes Mulder, secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijfsarts Sophia Franklin luistert en denkt kritisch mee.

17 november

Op 1 december 2022 vervalt de tweejaarsregel, ook wel tweejaar-werkonderbrekings-eis genoemd. De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, níet meetellen bij het recht op herregistratie als basisarts in het BIG-register. Dit meldt de KNMG vandaag op haar website. 

De KNMG is blij dat VWS nog dit jaar de tweejaarsregel afschaft. De afschaffing is goed nieuws omdat bijvoorbeeld langdurig zieke artsen, die willen en kunnen re-integreren, zo weer in de zorg aan de slag kunnen.

17 november

“Per jaar gaan er bijna vierduizend mensen dood door de gevolgen van hun werk. Dat kunnen we met ons allen in dit welvarende land niet oké vinden. De NVAB heeft niet voor niets als missie dat niemand ziek mag worden door werk. Die missie geeft aan dat het belang van ziektepreventie op nummer 1 staat.” NVAB-voorzitter Boyd Thijssens vertelt arbo-online.nl dat bedrijfsartsen veel meer kunnen dan verzuimbegeleiders én dat de animo voor het vak groeit. Thijssens: “Mensen wisten amper nog dat het vak bestond.

12 november

Onlangs verscheen op tbv-online.nl een artikel over Long covid als beroepsziekte. Het virus SARS-CoV-2 kan de ziekte covid-19 veroorzaken. Zo'n 90 procent van de zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart-juni 2020) covid-19 kregen, zegt na één jaar nog steeds klachten te hebben. Dit blijkt uit een FNV-enquête onder ruim 3600 medewerkers uit de sector zorg en welzijn. Dit artikel beschrijft wanneer sprake kan zijn van long covid, wanneer het een beroepsziekte is en de rol van de bedrijfsarts: 

10 november

Op vrijdag 4 november werd hoogleraar sociale geneeskunde en NVAB-erelid Willem van Mechelen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De onderscheiding werd uitgereikt door locoburgemeester Hester van Buren tijdens het Nationale Sportblessurepreventiedebat op de Vrije Universiteit Amsterdam.

10 november

De NVAB onderzoekt hoe we richtlijnen zo kunnen ontsluiten dat jullie ze makkelijker kunnen gebruiken in de praktijk. Voor dit onderzoek gebruiken we de richtlijnen 'Lage Rugpijn en Lumbosacraal Radiculair Syndroom' en 'Conflicten in de werksituatie'.

Het bedrijf Alii biedt een onafhankelijk platform voor medische kennis. Zij maken voor deze richtlijnen een heel toegankelijk (digitaal) beslismodel. Je kunt dit beslismodel eenvoudig gebruiken in een app of op je computer. 

Pagina's

Abonneren op Nieuws