Reinier Zielhuispenning 2022 voor Marloes van Stralen

03 november 2022

Reinier Zielhuispenning voor Marloes van StralenVandaag kende de Commissie Burger-/ Zielhuispenning de Reinier Zielhuispenning toe aan Marloes van Stralen voor haar onderzoek “Welke persoons- en ziektegebonden factoren zijn geassocieerd met een langere verzuimduur als gevolg van COVID-19 infectie”. Marloes stond al klaar met een ander onderzoeksonderwerp toen de pandemie losbarstte en lockdowns werden ingesteld. Ze switchte toen naar het genoemde onderwerp. De commissie sprak unaniem haar voorkeur uit, en die is overgenomen door de NVAB, voor een (destijds) nieuw en nog steeds zeer relevant bedrijfsgeneeskundig onderwerp dat bovendien snel in kaart is gebracht. Kortom: een goed uitgevoerd en helder beschreven onderzoek met uitgebreide analyse. Marloes bedankt haar onderzoeksbegeleider Erik Noordik, voor onder meer de hulp bij het switchen van onderwerp, en Corné Roelen voor zijn hulp bij de analyses.

Lees meer over het onderzoek op tbv-online.nl

Elke twee jaar wordt aan de opleidingsinstituten een selectie van onderzoeken voor deze waardering gevraagd. Deze keer viel de hoge kwaliteit op, waarvoor complimenten aan de opleidingsinstituten, de onderzoeksbegeleiders en natuurlijk de onderzoekers zelf.

Er waren dit jaar vier genomineerden. De anderen waren: 

  • Ryan Abdoelkarim: “Militaire oorlogsjournalisten; een vergeten groep? Een verkennende studie naar belastende en beschermende factoren voor leden van het Combat Mediateam bij Defensie” (NSPOH) Zie ook: Militaire oorlogsjournalisten; een vergeten groep? - april 2023, tbv-online.nl
  • Inge van Vulpen- Bonnemayers: “Wat is de invloed van het coschap Sociale Geneeskunde op het beeld dat coassistenten van het bedrijfsartsen vak hebben?” (SGBO)
  • Ankie van den Oord: “Re-integreren met een stoma. Wat gaat er goed, wat kan er beter” (SGBO)

Over de Reinier Zielhuispenning
De Reinier Zielhuispenning wordt eens in de twee jaar uitgereikt door de NVAB aan de arts, die in het kader van de opleiding tot medisch specialist 'Arbeid en Gezondheid - bedrijfsarts' het beste onderzoeksartikel heeft geschreven. De artikelen worden ingezonden door de opleidingsinstituten NSPOH en SGBO. De CBZ beoordeelt de artikelen en roept de winnaar uit.

Lees ook

NVAB Reinier Zielhuispenning 2020 voor Anouk Trumpi en Michelle Nieuwenhuizen