BAR: een vergezicht en een dilemma

06 oktober 2022

Dr. Clare Luymes, projectleider BAR-projectClare Luymes, projectleider van het BAR-project presenteerde de beoogde toepassing van het BAR-instrument aan de bijna 100 deelnemers tijdens de extra ledenbijeenkomst op 29 september. Zij schetste een beeld waarin de BAR – het instrument mét de bijbehorende leidraad – bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen helpt met elkaar samen te werken en elkaar te informeren over de belastbaarheid van een werknemer. Het idee is om de BAR ook te gebruiken bij de terugkoppeling over belastbaarheid aan werknemer en werkgever. Dit moet zorgen voor een transparanter van verzuimbegeleiding voor alle betrokkenen én uiteindelijk minder papierwerk.

Aan de hand van dit beeld bespraken we met bijna 100 deelnemers verschillende dilemma's rond de BAR.

Maat en getal

Een belangrijk dilemma is in hoeverre ‘maat en getal’ behulpzaam zijn in het BAR-instrument. Daarover was de consensus dat het kan helpen om verschillen tussen dokters te beperken. Voor re-integratie op zichzelf zijn voorbeelden veelzeggender. Ook hangt het af van of het gaat over terugkeer naar eigen werk of over aanpassingen aan dat werk of ander werk. Gebruik maat en getal dus, maar met mate om ruis door te veel details en discussies over die details te voorkomen. Het BAR-instrument kan een goede ondersteuning voor de communicatie tussen arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen zijn, maar mag de warme overdracht niet vervangen, zo gaven de leden aan. Los van de dilemma's ging het in de groepjes vooral over de toegevoegde waarde van de BAR en hoe het ons gaat helpen. Ook noemden deelnemers de rol en betrokkenheid van de verzekeringsarts bij het instrument en de vraag waarom zij de FML blijven gebruiken bij de claimbeoordeling.  

Conclusie

De deelnemers zien mogelijkheden, maar hebben nog veel vragen over de BAR. Het vergezicht van overzicht, transparantie en duidelijkheid voor de betrokken arboprofessionals, werknemer en werkgever is veelbelovend. Onderweg zijn nog wel belangrijke obstakels te nemen: wie is bijvoorbeeld eigenaar van het instrument, hoe borg je de privacy en hoe voorkom je dat het onbedoeld een grote papierwinkel wordt?

Clare Luymes reageerde op de terugkoppeling met begrip voor de vragen: “Gaat BAR alles oplossen, wordt het niet te groot en te breed? Die vragen moeten we ons blijven stellen. Bedenk wel dat het instrument één onderdeel is, het is de praktische uitwerking van de BAR-leidraad.” Pak die er dus ook vooral bij om je een compleet beeld te vormen. Ten aanzien van de verzekeringsarts gaf Clare aan: “Vooralsnog blijft de verzekeringsarts de FML gebruiken. Later, zoals te schetsen in het vergezicht, kan de verzekeringsarts het verloop volgen via de BAR, zodat hij dat mee kan nemen in de claimbeoordeling.”

Ter afsluiting gaf NVAB-voorzitter Boyd Thijssens de deelnemers mee: “Zo te horen is iedereen het erover eens dat samenwerking in het belang van de werknemer het grootste doel is. Of je nou iets vrij beschrijft of heel specifiek in maat en getal. En pak ook vooral de telefoon voor warm overleg, vind elkaar en daarmee de dynamiek weer om werkenden goed te begeleiden. “

Zie ook