Waarom jonge artsen bedrijfsarts willen worden

15 juli 2015

In opdracht van de SGBO (Sociaalgeneeskundige Beroepsopleidingen van Radboudumc) vond een onderzoek plaats onder 40 jonge artsen naar hun motieven om bedrijfsarts of verzekeringsarts te worden en welke verwachtingen zij daarbij hebben. Aantrekkelijke aspecten van het werken als bedrijfsarts vinden zij dat er meer tijd en aandacht is voor de cliënt. Aantrekkelijk is ook de verscheidenheid aan medische en psychosociale problematiek en het gevoel iets te kunnen betekenen voor mensen. De jonge artsen waarderen verder het teamgevoel en het gebrek aan hiërarchie.

Andere factoren die belangrijk zijn om met plezier te werken zijn autonomie, waardering, een fijne werksfeer en leuke collega’s. Het naar je zin hebben in het werk is voor veel jonge artsen belangrijker dan een hoog salaris. Je moet natuurlijk wel ‘leuk kunnen leven’, maar een salarisstijging is geen reden om bij een arbodienst te blijven wanneer de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling ontbreekt. Het motto ‘ik werk om te leven, ik leef niet om te werken’ vormt een rode draad bij deze groep artsen: werk moet in balans zijn met de rest van hun leven.

Imago

De artsen storen zich aan het feit dat het vak van bedrijfsarts een negatief imago heeft. Ze doen suggesties om dit aan te pakken. Een belangrijke aanbeveling betreft het studentenonderwijs. Arbeid en gezondheid verdient meer aandacht in het geneeskundecurriculum. Jonge artsen zouden hieraan als docent en rolmodel een bijdrage kunnen leveren. Wanneer coassistenten tijdens hun stage bij een arbodienst actiever bij het medisch handelen betrokken worden, zal dit tot een meer positieve ervaring leiden.

Wat leert dit onderzoek ons?

Werkgevers in de sector kunnen de genoemde wensen en verwachtingen benutten bij het werven van nieuwe artsen en bij het ‘binden en boeien’ van jonge artsen die al werkzaam zijn bij een arbodienst. De artsen geven duidelijk aan dat het een gegronde reden kan zijn om een nieuwe werkgever te zoeken wanneer onvoldoende tegemoet gekomen wordt aan hun wensen en verwachtingen.

Lees meer in het onderzoeksrapport

Werken is belangrijk, maar het moet wel leuk blijven (SGBO Radboudumc, Claudia Maria Greijn en Joost van der Gulden, juli 2015).

EN

Hoe houden we ons werk leuk?

Onderzoek in 2017 onder ervaren bedrijfsartsen die veel plezier in hun werk hebben

In opdracht van de SGBO vond in 2017 een onderzoek plaats onder 24 ervaren bedrijfsartsen die veel plezier in hun werk hebben. Hieruit blijkt dat bedrijfsartsen zelf veel kunnen doen om hun werkplezier te bevorderen. De boodschap uit dit onderzoek aan artsen in opleiding (AIOS) kan zijn dat zij zich steeds moeten afvragen hoe zij hun werk willen inrichten om hun loopbaan aantrekkelijk te houden en vaardigheden moeten ontwikkelen om hierover met hun werkgever en collega’s in gesprek te gaan. Hier kunt u het onderzoeksrapport downloaden (pdf).