Misverstanden over medisch beroepsgeheim

02 september 2015

Omdat een bedrijfsarts geen vangnetmelding heeft gedaan, wordt de arbodienst aansprakelijk gesteld voor de schade die werkgever heeft geleden.

De civiele rechter wijst die schadevergoeding toe, mede omdat de rechter oordeelt dat melden van een vangnetsituatie (in dit geval een arbeidshandicap) niet onder het medisch beroepsgeheim valt. Dit misverstand doet zich helaas vaker voor. Immers: alles dat de arts ervaart in de arts-cliënt relatie hoort tot het medisch geheim.

In zijn artikel in Arbeidsrecht 2015/36 (september 2015), heeft Roelof Heida beschreven waarom die uitspraak onjuist is. Er is dus geen enkele reden om zonder toestemming van werknemer vangnetmeldingen te doen. In contacten met klanten is het belangrijk verwachtingen op dit vlak goed te managen. Het artikel kunt u hier downloaden (pdf).