Medische gegevens werknemers niet adequaat beveiligd

02 juni 2015

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft bij de verzuimsystemen van ICT-bedrijf VCD Humannet verschillende problemen aangetroffen. Veel werkgevers en arbodiensten gebruiken deze verzuimsystemen voor het verwerken van medische gegevens van werknemers. Vandaag heeft het CBP een brief gestuurd naar 53 beheerders van verzuimsystemen die ervoor moeten zorgen dat medische gegevens van werknemers goed zijn beveiligd.

Medische gegevens, zoals in de verzuimsystemen opgenomen, zijn gegevens van gevoelige aard. Voor het verwerken hiervan gelden extra wettelijke eisen. "Werkgevers en arbodiensten moeten werken met systemen waarin deze gegevens goed zijn beveiligd. En werknemers moeten daarop kunnen vertrouwen", aldus het CBP. Bij VCD Humannet bleek de beveiliging te kort te schieten en waren medische gegevens niet goed beveiligd.

VCD Humannet heeft een deel van de geconstateerde overtredingen tijdens het onderzoek opgelost en maatregelen aangekondigd waardoor per 1 september álle overtredingen zijn beëindigd. Het CBP zal dit controleren.

Lees verder