Melden van beroepsziekten is hard nodig

10 juni 2015

Bedrijfsartsen hebben als kerntaak het opsporen, behandelen en voorkómen van beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen. Dit is in het belang van de gezondheid en de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het melden van beroepsziekten is onderdeel van deze kerntaak en de NVAB vindt dat bedrijfsartsen hiervoor beter gefaciliteerd kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid voor het melden bij werkgevers neer te leggen, waarbij bedrijfsartsen het medisch-inhoudelijk deel van de melding verzorgen.

Zie ook