Spierziekten en Werk

05 juli 2017

Door de zeldzaamheid van spierziekten ontbrak er voor bedrijfsartsen 'op maat' ontwikkelde informatie voor de begeleiding van werkenden met een spierziekte. Dit was aanleiding voor Spierziekten Nederland en de NVAB om een pilot te starten en gezamenlijk informatiemateriaal voor bedrijfsartsen te ontwikkelen. 

Spierziekten zijn zeldzaam. Onbekendheid met het ziektebeeld maakt dat de minder zichtbare beperkingen gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Daarnaast is er vaak een grote variatie in ernst en progressie van de ziekte tussen patiënten met dezelfde diagnose. Samenwerking tussen patiënt, bedrijfsarts en werkgever is essentieel om vermijdbare uitval of arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Over de vier spierziekten MG, MD, HMSN en FSHD zijn inmiddels brochures voor bedrijfsartsen ontwikkeld. Het doel hiervan is dat werkenden met een spierziekte kunnen blijven werken en (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt-heid op de korte of langere termijn wordt voorkomen. 

Lees verder