Meer wegen naar werk voor mensen met een beperking of aandoening

29 september 2017

Op 4 november organiseren Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in) weer een Participatiedag.

De Participatiedag gaat dit jaar over werk, met name over de weg naar passend werk. De ‘meest gebruikelijke’ weg naar werk is een opleiding volgen en daarna solliciteren. Maar voor mensen met een beperking of aandoening is die route niet altijd vanzelfsprekend of succesvol.

Dat er meer wegen zijn die leiden naar passend werk komt op de Participatiedag aan de orde. 
 
Voor wie 
De Participatiedag is voor iedereen die zich actief inzet voor een betere maatschappelijke positie voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking of chronische ziekte en ouderen.

Bron en verdere informatiePatiëntenfederatie Nederland