Minister Schippers nam KNMG-visie ‘Zorg die Werkt’ in ontvangst

06 juli 2017

Arbeidsgerichte medische zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is de dragende gedachte van het KNMG-visiedocument ‘Zorg die werkt’. Minister Schippers nam op 5 juli 2017 deze visie in ontvangst. ‘Dat er nu een visie ligt die door alle artsen wordt ondersteund is een belangrijke start voor de arbeidsgerichte zorg voor iedereen.’ De minister voegde toe graag vervolg te geven aan het opzetten van proeftuinen.

De KNMG stelde het zeer op prijs dat minister Schippers de visie, die 8 juni werd gepubliceerd, persoonlijk in ontvangst nam. KNMG-voorzitter René Héman: ‘Deze ontmoeting legt de basis voor het belangrijke gesprek over het maatschappelijke vraagstuk dat er steeds meer mensen zijn die geen arbeidsgerichte medische zorg krijgen. Om toegang tot arbeidsgerichte medische zorg voor alle (potentieel) werkenden te realiseren hebben we als medische beroepsgroep de ministeries van VWS en SZW hard nodig.’

Proeftuinen
Om deze visie ook in de praktijk vorm te geven, wil de medische beroepsgroep graag proeftuinen starten met werkgevers, verzekeraars en gemeenten. Idealiter nemen de ministers van VWS en SZW het voorstel over, om zo ook het financiële gedeelte te regelen via bijvoorbeeld een ZonMw-programma. Minister Schippers benadrukte tijdens de overhandiging dat het haar heel verstandig lijkt om te beginnen met proeftuinen waarin samengewerkt wordt tussen de verschillende beroepsgroepen. Om de patiënt centraal te kunnen zetten moet ook goed worden samengewerkt tussen de curatieve zorg en bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.
 
Bron: www.knmg.nl
 
Zie ook