Paul Smits wint Ramazzini-prijs tijdens BG-dagen

31 mei 2018

Op donderdag 31 mei 2018 reikte NVAB-voorzitter Gertjan Beens de tweede Ramazziniprijs uit. Dit is een prijs voor iemand die zich in bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt voor het onderwijs in de arbeid en gezondheid, zowel aan geneeskundestudenten als binnen de beroepsopleiding voor bedrijfsartsen. Op deze eerste dag van de jaarlijkse BG-dagen mocht Paul Smits deze bijzondere blijk van waardering in ontvangst nemen.

Paul Smits wijdde zijn werkzame leven aan het verbeteren van opleiding en onderwijs. Als geneeskundestudent was hij al lid van de ‘Aksiegroep Medisijnen’. Na kort als bedrijfsarts gewerkt te hebben, zette hij de volgende stap in de wereld van opleiden. Hij begon bij de bedrijfsartsenopleiding van toenmalige NIPG-TNO en ging daarna werken bij de bedrijfsartsenopleiding van de CORVU, die later opging in de NSOH en NSPOH. Hij promoveerde op een onderwijskundig proefschrift over problem-based learning bij bedrijfsartsen. Dit onderzoek kreeg een publicatie in het British Medical Journal. Na NSPOH volgde het Coronel Instituut van het AMC, waar hij coördinator werd van het co-assistentenonderwijs sociale geneeskunde.

Naast zijn dagelijks werk, ondernam hij vele extra activiteiten. Hij was mede-organisator van een cursus ‘Onderzoek door bedrijfsartsen’, hij was lid van de examencommissie van het AMC en hij was blok-coördinator van het blok ‘Maatschappij en Gezondheid’ in het derde jaar voor geneeskundestudenten. Maar arbeid en gezondheid bleef hem na aan het hart. Zo ontwikkelde hij onderwijs voor bedrijfsartsen die gingen participeren in het Peilstation Intensief Melden (PIM) en onderwijs in EBM voor bedrijfs- en verzekeringsartsen.

Ook internationaal was hij actief. Hij participeerde in het Europese EMUTOM-project over arbeid en gezondheid in het medisch onderwijs. Daarnaast was hij mede-organisator van de summer course over EBM in de opleiding van bedrijfsartsen bij de European Association of Schools of Occupational Medicine.

In 2015 werd hij benoemd tot één van de eerste tien Principal Educators door de Raad van Bestuur van het AMC. Daarmee wilde het AMC als kennisbedrijf diegenen die gekozen hadden voor onderwijs en opleiding en op dat vlak excelleerden, een passende status geven, naar analogie van de principal investigators. Hij was lid van de Onderwijscommissie van het AMC. En vrij recent droeg hij als mede-auteur in belangrijke mate bij aan rapporten over de beroepsopleiding voor bedrijfsartsen, vanuit de NVAB, het Landelijk Opleidingsplan. En alhoewel hij dit voorjaar formeel zijn werkzame leven mocht afronden, is hij nog steeds betrokken bij opleiden. Nu aan de organisatie LDOH, onder meer gericht op het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s voor arboprofessionals in ontwikkelingslanden.

Wie was Ramazzini?

Het NVAB-bestuur rijkt officieel tweejaarlijks de Ramazziniprijs uit aan iemand die zich in bijzondere mate verdienstelijk heeft gemaakt voor het onderwijs in de arbeid en gezondheid, zowel aan geneeskundestudenten als binnen de beroepsopleiding voor bedrijfsartsen.

Bernardino Ramazzini (1633-1714) wordt beschouwd als de grondlegger van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Hij was vanaf 1682 hoogleraar in Modena en had twee leeropdrachten: theoretische en praktische geneeskunde. Hij gaf colleges over ‘ziekten bij werkers’ (de morbis artificum) en in 1700 verscheen zijn handboek De Morbis Artificum Diatriba, het eerste grote werk over beroepsmatige aandoeningen en zijn belangrijkste bijdrage aan de geneeskunde.