Inschakelen bedrijfsarts is maatwerk

30 april 2018

NVAB-voorzitter Gertjan Beens werkte mee aan een interview met Mijn Zakengids* over de noodzaak van een passend verzuimbeleid. Beens benadrukt daarin het belang van het tijdig inschakelen van de bedrijfsarts: “In sommige gevallen, zoals psychische klachten, is het zinvol om vroegtijdig een bedrijfsarts in te schakelen. Zo ontstaat meer tijd om een vertrouwensband op te bouwen en langdurig verzuim uit de weg te gaan.” De bedrijfsarts is specialist en de enige die zowel de medische als niet-medische factoren die bij het verzuim betrokken zijn, kan overzien. “Een onderscheid maken, is precies wat noodzakelijk is om te kunnen demedicaliseren.” 

Preventie

Het is essentieel voor werknemers zelf dat zij in hun huidige en toekomstige baan met behoud van gezondheid en welzijn in staat zijn blijvend te functioneren, zegt Beens. Werken is immers een manier om zelfstandig te kunnen leven en jezelf van een inkomen te kunnen voorzien. Preventie speelt daarbij een belangrijke rol. Beens: “Werkgevers kunnen medewerkers jaarlijks een check-up aanbieden. Deze kan enerzijds gericht zijn op de gezondheidsrisico’s van het werk, maar ook op algemene zaken, zoals gewicht, voeding of rookgedrag. Ook is er met de nieuwe Arbowet meer ruimte voor werknemers om preventief een bedrijfsarts te bezoeken. Dit kan helemaal vrij en zonder tussenkomst van de werkgever.”

Lees het volledige interview op mijnzakengids.nl (bron)

Lees ook:

NVAB stelt: schakel de bedrijfsarts op het juiste moment in (NVAB, 20 maart 2018)

*Mijn Zakengids is een onafhankelijk kennisplatform voor informatie op financieel, zakelijk en technologisch gebied.