Nieuws

17 november

Op 1 december 2022 vervalt de tweejaarsregel, ook wel tweejaar-werkonderbrekings-eis genoemd. De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, níet meetellen bij het recht op herregistratie als basisarts in het BIG-register. Dit meldt de KNMG vandaag op haar website. 

De KNMG is blij dat VWS nog dit jaar de tweejaarsregel afschaft. De afschaffing is goed nieuws omdat bijvoorbeeld langdurig zieke artsen, die willen en kunnen re-integreren, zo weer in de zorg aan de slag kunnen.

17 november

“Per jaar gaan er bijna vierduizend mensen dood door de gevolgen van hun werk. Dat kunnen we met ons allen in dit welvarende land niet oké vinden. De NVAB heeft niet voor niets als missie dat niemand ziek mag worden door werk. Die missie geeft aan dat het belang van ziektepreventie op nummer 1 staat.” NVAB-voorzitter Boyd Thijssens vertelt arbo-online.nl dat bedrijfsartsen veel meer kunnen dan verzuimbegeleiders én dat de animo voor het vak groeit. Thijssens: “Mensen wisten amper nog dat het vak bestond.

12 november

Onlangs verscheen op tbv-online.nl een artikel over Long covid als beroepsziekte. Het virus SARS-CoV-2 kan de ziekte covid-19 veroorzaken. Zo'n 90 procent van de zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart-juni 2020) covid-19 kregen, zegt na één jaar nog steeds klachten te hebben. Dit blijkt uit een FNV-enquête onder ruim 3600 medewerkers uit de sector zorg en welzijn. Dit artikel beschrijft wanneer sprake kan zijn van long covid, wanneer het een beroepsziekte is en de rol van de bedrijfsarts: 

10 november

Op vrijdag 4 november werd hoogleraar sociale geneeskunde en NVAB-erelid Willem van Mechelen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De onderscheiding werd uitgereikt door locoburgemeester Hester van Buren tijdens het Nationale Sportblessurepreventiedebat op de Vrije Universiteit Amsterdam.

10 november

De NVAB onderzoekt hoe we richtlijnen zo kunnen ontsluiten dat jullie ze makkelijker kunnen gebruiken in de praktijk. Voor dit onderzoek gebruiken we de richtlijnen 'Lage Rugpijn en Lumbosacraal Radiculair Syndroom' en 'Conflicten in de werksituatie'.

Het bedrijf Alii biedt een onafhankelijk platform voor medische kennis. Zij maken voor deze richtlijnen een heel toegankelijk (digitaal) beslismodel. Je kunt dit beslismodel eenvoudig gebruiken in een app of op je computer. 

10 november

Dit is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak en NVAB-lid Monique van Beukering. Op dinsdag 6 december promoveert Van Beukering op het onderwerp: ‘Healthy work in pregnancy’.

10 november

UWV is op 1 oktober 2022 begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet meer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Het is een van de maatregelen die minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aangekondigde om iets te doen aan de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen.

7 november

Vanaf nu hebben NVAB-leden toegang tot een nieuw ledenportaal: MijnNVAB. Hiermee kunnen leden onder meer collega’s raadplegen via het forum, activiteiten in de agenda zetten, collega’s vinden via Leden zoeken Leden of een vraag stellen aan de Vraagbaak. De NVAB-privacyverklaring is voor dit nieuwe portaal aangepast

4 november

De algemene ledenvergadering benoemde op 3 november jl. Jos Verbeek tot erelid van de NVAB voor zijn buitengewone diensten voor vak en vereniging. 

3 november

Vandaag kende de Commissie Burger-/ Zielhuispenning de Reinier Zielhuispenning toe aan Marloes van Stralen voor haar onderzoek “Welke persoons- en ziektegebonden factoren zijn geassocieerd met een langere verzuimduur als gevolg van COVID-19 infectie”.

Pagina's

Abonneren op Nieuws