Nieuws

24 maart

Loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Dat wilde toenmalig minister Koolmees realiseren met een pakket aan maatregelen. Een van die maatregelen is dat het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets). Voor deze maatregel zijn voor- en tegenstanders. De FNV maakte haar bezwaren op 21 maart jl. opnieuw bekend. Van andere partijen zijn berichten over de voordelen te verwachten.

22 maart

Bij het gezond en veilig aan het werk blijven van werknemers ontbreekt vaak nog de aandacht voor de geluidsomgeving en het gehoor. Studies laten zien dat een lawaaiige omgeving en/of gehoorverlies kan leiden tot vermoeidheids- en stressklachten, met alle gevolgen van dien voor de inzetbaarheid van medewerkers. Hinderlijk geluid wordt bewust of onbewust verwerkt en heeft een grote invloed op kwaliteit van leven en arbeidsparticipatie. Instituut Gak honoreerde onlangs een project om bij werkgevers de geluidsomgeving in kaart te brengen en die zo nodig te verbeteren.

20 maart

Steeds meer jongeren vapen of maken gebruik van een e-sigaret of. De artsen van #artsenslaanalarm, komen daartegen in actie op TikTok. Zij vragen influencers geen vapes meer te laten zien in hun video’s.

13 maart

Het ziekteverzuim stijgt voor het zevende jaar op rij. Afgelopen vrijdag was er in de landelijke media uitgebreid aandacht voor deze cijfers na de publicatie van kwartaalcijfers 2022 door het CBS. Ook de NVAB liet hierbij van zich horen. NVAB-voorzitter Boyd Thijssens bevestigde bij RTL Z Nieuws dat griep en groeidende werkdruk bijdragen aan deze cijfers: "Je ziet nu de nasleep van de griepepidemie. En tegelijkertijd komt COVID ook nog steeds voor. Dat levert een heleboel korte ziekmeldingen op, de meeste mensen zijn dan niet heel lang uit de running.

9 maart

Een goede balans tussen werk en privé is erg belangrijk. Verstoring van die balans kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen minder efficiënt en productief zijn, of meer irritaties en ruzies hebben.

8 maart

Alle blikken richtten zich op nachtwerk bij KRO NCRV Pointer in de uitzending op radio en tv van zondag 5 maart jl. Terecht, want slaapproblemen, diabetes, hart- en vaatziekten komen vaker voor bij mensen die in de nacht werken. Er zijn beroepen waarbij werken in de nacht noodzakelijk is, maar de NVAB pleit voor een veel kritischer houding. Door de afweging te maken of het écht nodig is, waar het anders kan en maatregelen te nemen om de gezondheid te beschermen. Belangrijk, want er ligt een nog onbesproken risico op de loer. 

8 maart

'Wij moeten het voortouw nemen om over de muren van het sociale domein en het zorgdomein heen te kijken.’ Dit zegt bijzonder hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde Sylvia van der Burg-Vermeulen. Deanderedokter.nl sprak met haar over het belang van gezondheidszorg in het domein Arbeid en Gezondheid.

7 maart

Eind februari stopte Ernst Harderwijk als bedrijfsarts voor een grote vracht- en bagage afhandelaar op de luchthaven Schiphol. Hij levert daarmee een flink percentage van zijn omzet in. Zijn vertrek lost de problemen in de sector niet op, beseft hij. Maar aanblijven ook niet. ‘Er verandert niets aan de zware werkomstandigheden van vracht- en bagagemedewerkers. Doorgaan kon ik voor mijzelf niet langer meer verantwoorden.’

6 maart

85 procent van de bedrijfsartsen die met nachtwerk te maken hebben, ziet mensen met klachten die daardoor worden veroorzaakt, zoals slaapproblemen en vermoeidheid. Dat blijkt uit een enquête van het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV) en de NVAB onder 213 bedrijfsartsen die te maken hebben met nachtwerk. Bekijk de uitzending van 5 maart.

23 februari

Je kunt nu de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2022 downloaden. Stoppen met roken is voor iedereen belangrijk, ook als de roker (nog) geen klachten heeft. In de Zorgstandaard Tabaksverslaving vind je wat goede zorg is voor mensen die roken en willen stoppen met roken.

Roken is de belangrijkste vermijdbare risicofactor voor hart- en vaatziekten, kanker en longziekten. De meeste mensen die roken, zijn verslaaf. En nog steeds rookt zo’n 20% van de bevolking. Daarvan zegt 80%  te willen stoppen met roken. Als bedrijfsarts kun je daarbij helpen.

Pagina's

Abonneren op Nieuws