Sluiting huidige financiële regeling werkgeverstesten

17 maart 2021

Om bedrijven praktisch te ondersteunen bij de inrichting van een eigen teststraat, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van VWS en de NVAB een website met toolkit en een helpdesk opgezet: werkgeverstesten.nl. Het voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Sinds 1 februari 2021 biedt het ministerie van VWS arbodiensten en bedrijfsartsen die werknemers testen in opdracht van werkgevers een financiële tegemoetkoming. Het gaat om een vergoeding voor testen die zijn afgenomen bij werknemers met klachten of werknemers die blootgesteld zijn aan corona. Deze werkgeverstesten dragen bij aan de veiligheid op het werk wanneer thuiswerken en 1,5 meter afstand houden op de werkvloer niet mogelijk is.

Recentelijk heeft het ministerie van VWS besloten om per 19 maart 2021 de huidige Open House aanmeldprocedure voor de uitvoering van sneltesten bij werknemers in opdracht van werkgevers te sluiten voor nieuwe aanmeldingen.

Waarom sluit de aanmelding voor de huidige regeling?

De GGD heeft voldoende capaciteit om mensen met klachten of mensen die zijn blootgesteld aan corona te testen. Werkgevers waarbij thuiswerken en 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, willen juist werknemers zonder klachten of bekende blootstelling preventief testen. De huidige financiële regeling biedt geen vergoeding voor het preventief testen van werknemers. Het ministerie werkt daarom aan een nieuwe regeling om preventief en frequent testen wél mogelijk te maken.

Wat houdt de nieuwe regeling in?

Naar verwachting treedt vanaf eind maart een regeling in werking waarmee werkgevers hun werknemers preventief en, waar nodig, frequent kunnen laten testen in situaties waar thuiswerken geen optie is. De regeling maakt asymptomatisch testen mogelijk, zowel via antigeensneltesten als via het gebruik van (begeleide) zelftesten. Beide testen moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een arts.  Via deze regeling kunnen BIG-geregistreerde artsen en arbodiensten werknemers op verzoek van hun werkgever testen.

Declareren onder de huidige regeling

Bedrijfsartsen en arbodiensten die zich reeds hebben aangemeld voor de huidige regeling kunnen tot 31 juli 2021 de afgenomen testen blijven declareren. Let wel, alleen testen die zijn afgenomen bij werknemers met klachten en werknemers die in contact zijn geweest met een besmet persoon komen onder de huidige regeling in aanmerking voor een vergoeding.

Veelgestelde vragen

Op Rijksoverheid.nl kunt u meer lezen over dit besluit. Antwoorden op overige veelgestelde vragen vindt u hier. Staat uw vraag er niet tussen? Bel dan met de Helpdesk van werkgeverstesten.nl op 088-7674076.