Reactie op het rapport ongewenst gedrag (KNMG)

19 april 2021

Driekwart van de medewerkers in de sector zorg en welzijn is het afgelopen jaar in aanraking  geweest met ongewenst gedrag door patiënten of cliënten. Dit blijkt uit onderzoek naar agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer in de sector, door PGGM en PGGM&Co in opdracht van het Ministerie van VWS. Het onderzoek laat ook zien dat 44% vorig jaar ongewenst gedrag ervoer van familie of bezoekers van patiënten, en 26% van collega’s of leidinggevenden. 

De KNMG vindt deze cijfers zorgelijk. “Het is belangrijk dat  hier meer aandacht voor komt”, zegt KNMG-voorzitter René Héman. “We zien dat er wel stappen gezet zijn. Medewerkers weten vertrouwenspersonen beter te vinden en het ministerie heeft gezond en veilig werken tot belangrijk beleidsthema benoemd. Tegelijkertijd is er nog veel werk te verzetten. Een gezond en veilig werkklimaat is belangrijk om artsen en andere zorgprofessionals te behouden voor de zorg.”   

In het algemeen zijn de zorgprofessionals tevreden over de opvang in hun organisatie door collega’s en leidinggevenden. Wel geeft 26% aan geconfronteerd te zijn met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. Dit heeft vaak grote impact, maar wordt niet altijd intern aangekaart. “Dit vraagt aandacht, niet alleen van werkgevers maar ook van zorgprofessionals”, stelt René Héman. “Bij intern agressief of ongewenst gedrag is het van belang dat collega’s het ongewenste gedrag niet alleen met elkaar bespreken maar ook met de betreffende collega. Deze verantwoordelijkheid dragen we samen”. 

Lees hier de hele reactie van KNMG.

Links