ALV voorjaar 2021 in vogelvlucht

14 april 2021

Op donderdag 1 april jl. was de voorjaars ALV 2021. Vorig jaar was de voorjaars ALV de eerste NVAB-vergadering die via een livestream te volgen was, inmiddels zijn we eraan gewend. Deelnemers stelden hun vragen via de chatfunctie en stemmen gebeurde via polls. Hieronder kun je de onderwerpen uit de vergadering scannen.

Meer informatie vind je na inloggen in de vergaderstukken

Afsluiten 2020 & begroting 2021

Na toelichting op de cijfers, stelde de ledenvergadering het financieel jaarverslag van 2020 vast. Penningmeester Mariëlle van Aalst lichtte de begroting 2021 uitgebreid toe. Deze is grondig herzien, mede dankzij het ‘service level agreement’ (SLA) tussen vereniging en kwaliteitsbureau. Er wordt steeds kritisch gekeken welke activiteiten minimaal nodig zijn. Een aantal posten is verhoogd, waaronder ledenondersteuning, lobby en vraagbaak. We vinden activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit en zichtbaarheid van het vak belangrijk. Zo vergroot uitgebreid aan tafel zitten bij VWS, zoals in coronatijd, de zichtbaarheid op strategische plaatsen.

Online vergaderen mogelijk houden

De spoedwet ‘COVID’ maakt digitale besluitvorming in een ALV mogelijk. Dat willen we graag zo houden na de pandemie, want we zien dat het online voor meer leden mogelijk blijkt om deel te nemen aan een ALV. In de statuten is daarom aangepast dat een stemgerechtigd lid zijn stemrecht ook kan uitoefenen met behulp van een elektronisch communicatiemiddel.

Nieuwe bestuursleden gekozen

Twee kandidaat-bestuursleden stelden zich aan de ledenvergadering voor. Na een toelichting en vragen in de chat, stemt de vergadering in met de benoeming van Boyd Thijssens en Jan-Willem Peeters. 

https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/nvab-verwelkomt-nieuwe-bestuursleden

Missie en visie van de NVAB

Eens per 5 jaar herijken we onze strategie: waar staan we nou voor, wat zijn de lange termijn doelen waar we voor gaan, wat is ons bestaansrecht? Met die kennis, kunnen we samen een koers inzetten en duidelijk krijgen wat ons bindt, buiten de gemene deler ‘bedrijfsarts zijn’. Tijdens de extra ledenbijeenkomst in oktober gaven leden input en inmiddels is een conceptversie aan interne en externe stakeholders voorgelegd. Om de puntjes op de i te zetten, reageren de deelnemers op enkele stellingen zoals ‘Stel dat er structurele financiering komt, wil je dan praktijkopleider worden?’ Het bestuur neemt de reacties mee bij de definitieve uitwerking.

Zichtbaarheid vergroten bij geneeskundestudenten

De leden praten enige tijd live en via chat over het belang sneller meer bedrijfsartsen op te leiden en het vak zichtbaar te maken bij de geneeskundestudie. Een lid bepleit: “Als we van alle 3000 coassistenten die jaarlijks langskomen op de faculteiten bij 5% interesse voor ons vak wekken, hebben we over een paar jaar geen probleem meer. En laten we kijken wat we zelf kunnen doen, bijvoorbeeld door elk jaar één coassistent te begeleiden. Het gaat niet om ons, het gaat om de maatschappelijke waarde die ons werk heeft. We moeten zelf met ideeën komen hoe we daarin kunnen helpen tot het vergroten van de opleidingscapaciteit.”

Actualiteiten
De leden hoorden de stand van zaken rondom vaccineren en testen. Verder spraken we over de taskforce voor de vorming van de Federatie van Sociaal Geneeskundigen (cluster 3). Gijsbert van Lomwel, directeur van het kwaliteitsbureau, lichtte de laatste ontwikkelingen toe rondom richtlijnen en het BAR-project (Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid) en Re-Integratiemogelijkheden.

Carel Hulshof erelid NVAB

Vanwege zijn onvermoeibare inzet voor de bedrijfsgeneeskunde kende de algemene ledenvergadering van de NVAB Carel Hulshof 1 april 2021 het erelidmaatschap toe. NVAB Voorzitter Gertjan Beens beschrijft in vogelvlucht de rijke loopbaan van Carel in het bedrijfsgeneeskundig veld:

https://nvab-online.nl/actueel/nieuws/carel-hulshof-erelid-nvab

Carel staat nog even stil bij de club NVAB: “Toen je me belde moest ik even denken aan het beroemde citaat van Groucho Marx: ‘Ik zou nooit lid willen zijn van een club die mij als lid accepteert.’ Wat is de NVAB nou eigenlijk echt? Soms heb ik het idee dat mensen mij aankeken als ze wilden weten wat de NVAB ervan vond. Of Kees. En dan dacht ik: ja jongens, de NVAB zijn wij allemaal. We mogen op de ‘how’ en ‘what’ wel eens uit elkaar lopen, maar de ‘why’ delen we met elkaar. Dus, wat vindt de NVAB? Ik heb geen idee, we gaan het ze vragen.“

Met deze boodschap aan onze leden, sluit de vergadering. Hieronder zie je wanneer de volgende bijeenkomsten op de agenda staan. We zien en horen je daar graag!

Volgende bijeenkomsten:

27 mei 2021

BG Dag voorjaar 2021

30 september 2021

Extra ledenbijeenkomst

04 november 2021

Najaars ALV

05 november 2021

Oratie Frederieke Schaafsma