Herstel & re-integratie voor werkenden met het Post-COVID Syndroom

De meeste mensen herstellen vlot en volledig van een COVID-19 infectie. Veel mensen ondervinden echter langdurig klachten na COVID-19. Als deze klachten langer dan 12 weken aanhouden, spreken we van het Post-COVID Syndroom. De Gezondheidsraad stelde in 2022 voor om deze aanhoudende klachten na COVID-19 het Post-COVID Syndroom (PCS) te noemen. Deze term hanteren we vanaf nu in de leidraad.

Download de actuele versie van de leidraad Herstel en re-integratie van werkenden met het Post-COVID Syndroom* - Leidraad voor bedrijfsartsen (NVAB, juni 2022)

Deze versie vervangt versie 1: 'Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2 infectie (PASC)', 10 mei 2021.

Wat is nieuw?

Er is nu een hoofdstuk Interventies waarin beloop en adviezen voor begeleiding concreet zijn uitgewerkt. Zo introduceren we het basisniveau en de 6W-methode. In het achtergronddocument vind je de meest actuele informatie ter onderbouwing.

Voorbehoud

Op dit moment is de hoeveelheid evidence en de kwaliteit van het bewijs nog steeds beperkt. Om bedrijfsartsen toch inzicht en onderbouwing te bieden, verzamelt de NVAB de actuele wetenschappelijke kennis over COVID-19 na de acute fase. Bedenk bij alle aanbevelingen dat deze in de toekomst mogelijk wijzigen. Deze dynamische leidraad houdt steeds rekening met toekomstige WHO-richtlijnen, een casedefinitie, de complexiteit van het Post-COVID Syndroom, de terminologie, de expertise van ervaringsdeskundigen betrekt én samenwerkt met C-support en wordt bijgewerkt met actuele wetenschappelijke kennis.

Post-exertionele malaise (PEM)

C-support ontwikkelde een uitleg over PEM. PEM is het toenemen van klachten na lichamelijke, cognitieve en/of emotionele inspanning. Naast het verergeren van bestaande klachten, kan het ook leiden tot nieuwe lichamelijke en/of cognitieve klachten die eerder niet aanwezig waren. Bij een groot aantal patiënten die blijvende klachten ervaren na een infectie zoals Q-koorts, Long COVID (post-COVID) en ME/CVS, treedt PEM op na zelfs minimale inspanning.

Bekijk de uitleg van C-support

Zie ook:

* Voorheen: 'Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2 infectie (PASC)'