Update Testen op COVID-19 in bedrijven

18 januari 2021

Op 15 januari is door het RIVM de “Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19” geactualiseerd. De handreiking is opgesteld om bedrijfsartsen en testfaciliteiten in het private spoor te helpen en een juiste richting te geven aan de uitvoer van sneltesten.
 
Handreiking
De handreiking is een geactualiseerde versie van de eerder gepubliceerde handreiking op 27 november. Het is geactualiseerd n.a.v. het 94ste OMT (https://www.rivm.nl/omt94). In dit OMT is vastgesteld welke groep(en) personen met welke test(en) getest kunnen worden. Naast de antigeensneltest en PCR-test zijn nu ook de ademtest en LAMP-test toegevoerd aan de handreiking. Belangrijke nieuwe punten hiervan zijn:
  • De PCR is de zogenaamde gouden standaard. De LAMP-PCR wordt als equivalent beschouwd. De ademtest is een vóórscreeningstest. Bij een positieve uitslag dient altijd een tweede test ingezet te worden ((LAMP-) PCR of antigeensneltest), maar een negatieve test sluit infectie betrouwbaar uit (bij symptomatische personen)

  • Deze tabel geeft weer welke groep(en) met welke test(en) getest kunnen worden; zo nodig wordt een rangorde van de te gebruiken testen aangegeven. De tabel is bedoeld als overzicht; instellingen of settingen kunnen andere afwegingen maken, afhankelijk van hun eigen mogelijkheden.
Momenteel geldt dat volgens het landelijk testbeleid mensen met klachten die kunnen duiden op infectie met SARS-CoV-2 worden getest. Daarnaast kunnen ook mensen zonder klachten zich laten testen volgens het landelijk testbeleid. Dit kan vooralsnog alleen in deze twee gevallen:
  • Ze komen naar voren uit bron- en contactonderzoek omdat zij nauw contact hadden met een besmet persoon.
  • Ze krijgen een melding in de CoronaMelder-app omdat ze in contact zijn geweest met iemand met corona.

In deze twee gevallen kunnen werknemers vanaf 5 dagen na het laatste risicovolle contact getest worden.

Lees ook