Corona sneltesten Taskforce VWS

10 november 2020

We bevinden ons inmiddels midden in de 2e golf van het COVID-19 virus. Testen en traceren is een belangrijk onderdeel van de aanpak tegen het Coronavirus.

Testspoor voor werkgevers
Naast het spoor van de GGD-teststraten wordt gewerkt aan een aanvullend testspoor voor werkgevers. In de praktijk wordt dit tweede testspoor zelfs al ingezet. In dit spoor kunnen werkgevers op eigen initiatief sneltesten (met name antigeentesten) inzetten voor eigen personeel. VWS heeft een taskforce opgericht waarin o.a. VNO-NCW, NVAB en OVAL zitting hebben, met als doel afspraken te maken om deze sneltesten op een verantwoorde manier in praktijk te brengen.

Om ervoor te zorgen dat duidelijk is aan welke eisen de testen moeten voldoen, zijn er door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uitgangspunten opgesteld voor testen op corona buiten de GGD-teststraten. Zo wordt erop aangedrongen dat er altijd medisch toezicht is van een (bedrijfs)arts. Op korte termijn wordt een LCI-richtlijn verwacht die de stand van zaken, noodzaak tot randvoorwaarden en (medische) eisen waaraan testen binnen deze initiatieven aan moeten voldoen vastlegt. Als NVAB juichen we deze richtlijn toe.

Randvoorwaarden
Wij staan voor gezond en veilig werken. De NVAB ziet enkel een rol voor de bedrijfsarts bij testbeleid als dat testen onderdeel uitmaakt van goed preventiebeleid. Het is essentieel dat voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden, o.a.:

  • Er moet een wettelijke grondslag zijn
  • Indien de LCI-richtlijn gereed is, is die leidend
  • Het uitvoeren van de testen moet op een kwalitatief goede manier gebeuren
  • Positieve testen worden gemeld bij de GGD [1]
  • Er moet worden voldaan aan de geldende privacyregels

Vervolg taskforce
In de taksforce werken we nu aan het verder invullen van de werkwijze. Belangrijke thema’s zijn de wijze van bestellen en distribueren (wat ons betreft conform de LCH systematiek, alleen door professionals met een AGB-code) en de manier van melden van testuitslagen (waarschijnlijk via Coron-it).

Ook werken we aan goede voorlichting voor werkgevers, werknemers en betrokken professionals. De ontwikkelingen rondom sneltesten volgen elkaar in snel tempo op. We zullen jullie op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. 


[1] Let op! De genoemde antigeensneltesten hebben een lagere gevoeligheid dan de referentie-test, de PCR. Gezien de hoge gemeten specificiteit kan een positieve antigeensneltest als diagnostisch definitief beschouwd worden. Negatieve testuitslagen kunnen fout-negatief  zijn. Zie voor meer informatie het OMT-vervolgadvies testen en Arboinf@ct nov.2020


Lees ook