Rol bedrijfsarts bij de vaccinatiecampagne

18 december 2020

Onder leiding van het ministerie van VWS wordt door velen hard gewerkt aan de vaccinatiecampagne tegen corona. Bescherming van gezondheid van kwetsbare ouderen en gehandicapten staat in de vaccinatiestrategie voorop. Daarom, en vanwege de specifieke kenmerken van het nu beschikbare BioNTech-Pfizervaccin, is gekozen voor centrale priklocaties. Daar kunnen eerst de medewerkers in de ouderen- en gehandicaptenzorg zich laten vaccineren. De GGD gaat die locaties opzetten en bemensen. Andere vaccins die in bestelling zijn, bieden meer mogelijkheden voor decentrale vaccinatie van genoemde doelgroepen bij de zorginstellingen zelf. 

Coördinatie en uitvoering: GGD

De NVAB is blij dat de GGD de coördinerende en uitvoerende rol op zich neemt. De aanvankelijke rol van bedrijfsartsen en arbodiensten verandert daarmee. Eerst was de lijn namelijk dat werkgevers in de zorg samen met hun bedrijfsarts en/of arbodienst de vaccinaties voor eigen personeel zouden verzorgen. De NVAB is en blijft intensief betrokken bij overleg met alle partijen, onder aanvoering van het ministerie van VWS. Daarbij draait alles om het laten slagen van de grootste vaccinatiecampagne ooit. Goede samenwerking tussen alle partijen is daarbij cruciaal en daar zetten we ons voor in.

Bedrijfsartsen: voorlichting, nazorg en dossiervoering

Bedrijfsartsen kunnen in samenwerking met de werkgevers in de zorg bijdragen aan de vaccinatiebereidheid met voorlichting over de vaccinatie en het vaccin. De bedrijfsarts is als onafhankelijke en deskundige adviseur een betrouwbare informatiebron voor werknemers. Dat is een belangrijke aanvulling op de landelijke voorlichtingscampagne*. Ook kun je als bedrijfsarts nazorg bieden aan medewerkers, mochten zij klachten krijgen na hun vaccinatie. Tenslotte is dossiervoering van de vaccinatiestatus in de werksituatie een rol van bedrijfsartsen.

Helpen op verzoek 

Uit de enquête die leden vorige week konden invullen, blijkt veel animo om een bijdrage te leveren aan de vaccinatie campagne. Van de 437 respondenten gaf 84% dat te willen doen. Velen hebben daar ook tijd voor of kunnen die vrijmaken. Ook kwamen er veel praktische suggesties die we meenemen in ons contact met VWS. Op dit moment geeft de GGD aan de bemensing van centrale priklocaties rond te kunnen krijgen. Directe inzet van bedrijfsartsen – in welke rol dan ook – is dan niet nodig. Mocht er toch een capaciteitsvraag vanuit de GGD komen, dan zullen we natuurlijk direct met je schakelen. 

Relevante informatie voor bedrijfsartsen uit de vaccinatiecampagne maakt de NVAB beschikbaar via de NV@B-nieuwsbrief, de kennisnieuwsbrieven in samenwerking met RIVM, direct mails of berichten op www.nvab-online.nl.

Zie ook