Coulanceregeling RGS rond herregistratie verruimd en verlengd

30 september 2020

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Specialisten en profielartsen waarvan de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021, worden niet uitgeschreven uit het register en blijven tot 1 januari 2021 ingeschreven. Met deze regeling hoopt de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Maar eenieder die zich wil herregistreren kan dat blijven doen.

Ook t.a.v. de eisen op het gebied van deskundigheidsbevordering en visitatie geldt een coulanceregeling. Zie verder: https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/regelgeving-verruimd-bij-tegemoetkoming-herregistratie-en-opleiding-aiossen-vanwege-covid-19-.htm