Zoeken

35 resultaten gevonden in 0.009 seconde.

Zoekresultaten

  Nieuws
  31 mei 2021
  “Natúúrlijk moet je roken meenemen in verzuimgesprekken.” Voor NVAB-bestuurslid Ernst Jurgens ligt dat volkomen voor de hand. “Re-integratie is strikt genomen niet effectief als je leefstijl niet meepakt.” Van de focus op verzuimbegeleiding naar een bredere blik als verzuim- én preventiedeskundige. Voor Jurgens is het een logische en noodzakelijke ontwikkeling voor de bedrijfsgeneeskunde. “Door op een proactieve manier in de actiestand te komen kunnen we mensen helpen en daarmee voorkomen dat ze uitvallen. Ik ben geen dokter die met het vingertje wijst. Zo van: ‘weet je wel dat je door het...
  Nieuws
  24 december 2021
  Bij de meeste mensen nemen na 4 tot 12 weken de symptomen af. Er blijven echter ook mensen langer klachten houden. Een projectgroep buigt zich over de groeiende wetenschappelijke kennis. Bedrijfsarts Ernst Jurgens is voorzitter van de projectgroep en deelt hoe dat gaat en wat hij in zijn praktijk ziet: “We krijgen veel vragen van collega’s die duiden op handelingsverlegenheid. Dat begrijpen we ook. COVID-19 is nog zo nieuw dat je niet kunt terugvallen op behandelstandaarden, zoals bij andere aandoeningen. Wat helpt is om als bedrijfsarts te vertrouwen op wat je wel weet. Bijvoorbeeld door je normale kennis en kunde toe te passen op klachtinventarisatieniveau.”
  Nieuws
  28 maart 2022
  Vandaag verscheen in het Nederlands Dagblad een artikel over longcovid: 'Over long covid is (nog) maar weinig kennis. En dat is ook lastig voor werkgevers.' Over het ziekteproces en herstel van longcovidpatiënten is nog veel onbekend. Wat de beschikbare kennis voor nu laat zien, wordt al verwerkt tot handreikingen voor zorgverleners in de praktijk om patiënten zo goed mogelijk te helpen. Zo publiceerde de NHG onlangs de richtlijn 'Langdurige klachten na COVID-19' voor huisartsen. En de NVAB werkt aan een update van de leidraad uit 2021 'Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19...
  Nieuws
  12 oktober 2020
  Op PW. verscheen onlangs een interview met NVAB-bestuurslid en bedrijfsarts Ernst Jurgens: “Punt één is het beschermen van gezondheid. Punt twee is het bevorderen van de gezondheid. En als het toch fout gaat, heb je punt drie: het herstel van de gezondheid ondersteunen.” Samenwerken met de bedrijfsarts: ‘Als je inzet op preventie gaat het verzuim vanzelf omlaag’ Werknemers moeten in de huidige economie wendbaar en duurzaam inzetbaar zijn. Dat kan alleen als je ervoor zorgt dat de basis gezond en veilig werken, op orde is, zegt bedrijfsarts Ernst Jurgens. “Werkgevers zullen nog meer moeten...
  Nieuws
  31 januari 2022
  Vanochtend sprak Carl-Johan de Zwart van het Radio 1-programma Spraakmakers met NVAB-bestuurslid Ernst Jurgens over Long-COVID aan de hand van de stelling: 'Er moet een extra vangnet komen voor longcovidpatiënten.' Wat is de rode draad voor bedrijfsartsen nu? Ernst Jurgens zegt daarop: "Begrip, sociale ondersteuning en de zaak serieus nemen." Er is nu meer bekend dan twee jaar geleden, vertelt Jurgens: "In begin wisten we niks. Toen lag de focus op eerste hulp en terecht. Vervolgens komen er wel richtlijnen, onder andere die van ons, maar die zijn allemaal gebaseerd op kleine onderzoekjes; op...
  Nieuws
  21 juni 2023
  Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) adviseert over de sociaalmaatschappelijke en economische gevolgen van de voorstellen van het kabinet bij de bestrijding van het coronavirus en eventuele andere infectieziekten met een pandemisch potentieel. Dit team geeft met dit document een (ongevraagd) advies aan kabinet en parlement over de maatschappelijke impact van long covid*. Hoeveel mensen precies door hun klachten ernstig beperkt worden in hun deelname aan de samenleving, is voor Nederland niet bekend. Op basis van onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk schat het MIT dat het om een groep in de...
  Nieuws
  06 mei 2022
  Journalist Yara van Buuren van Trouw sprak met NVAB-bestuurslid Ernst Jurgens over Long-covid: “Mijn doel is iemand zorgvuldig terug te laten keren naar de samenleving, ook naar de werkvloer.”
  Webpagina
  Een 50-jarige plaatwerker in de vliegtuigindustrie leed al enkele jaren aan diabetes toen hij spanningsklachten kreeg. Naast de lichamelijke klachten van diabetes bleek pesten op de werkvloer een belangrijke reden om zich ziek te melden. Dankzij intensieve samenwerking lukte het de bedrijfsarts en internist-endocrinoloog om de man succesvol te begeleiden en samen met de leidinggevende het pestgedrag aan te pakken. Uit de bocht Bedrijfsarts Ernst Jurgens volgde de man al vijf jaar vanwege zijn diabetes. ‘Werkfactoren spelen een belangrijke rol bij diabetes. De man had zich ziekgemeld met...
  Nieuws
  27 januari 2020
  De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) slaat de spijker op zijn kop met zijn conclusie dat de kwaliteit van werk in Nederland beter kan en moet. Bedrijfsartsen staan in de startblokken om samen met werkgevers en werknemers met die uitdaging aan de slag te gaan. Er zijn al meerdere initiatieven in voorbereiding, constateert de NVAB.
  Nieuws
  29 juni 2023
  C-support: Veel post-COVID* patiënten zijn het afgelopen jaar niet of slechts deels hersteld. Bij bijna de helft is het herstel onveranderd. De verschillen tussen patiënten onderling zijn groot maar de grilligheid van de klachten is voor iedereen herkenbaar. Gemiddeld hebben patiënten 15 gezondheidsklachten die veel impact hebben op hun leven en op de maatschappij. Dit blijkt uit jaar 2 van het Long COVID onderzoek dat het Erasmus MC samen met C-support uitvoert onder post-COVID patiënten die zich bij C-support hebben aangemeld. Het onderzoek loopt nog tot februari volgend jaar, maar de...

Pagina's