NVAB staat al in de startblokken voor ‘goed werk’ uitdaging WRR

27 januari 2020

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) slaat de spijker op zijn kop met zijn conclusie dat de kwaliteit van werk in Nederland beter kan en moet. Bedrijfsartsen staan in de startblokken om samen met werkgevers en werknemers met die uitdaging aan de slag te gaan. Er zijn al meerdere initiatieven in voorbereiding, constateert de NVAB.

De NVAB is positief over het rapport “Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht” dat op 15 januari het licht zag. Hierin constateert de WRR dat bijna de helft van de werkenden in ons land een gebrek aan autonomie en grip op het werk ervaart. ‘Bedrijven en instellingen halen niet altijd het beste in mensen naar boven,’ schrijft de raad. Tegelijkertijd treedt volgens het rapport toenemende intensivering van het werk op. Deze combinatie leidt tot concrete knelpunten rond onder meer agressie, overbelasting, burn-out en verzuim.

Het is tijd om gedrag en cultuur aan te pakken
Het zijn conclusies die bedrijfsartsen herkennen en van harte onderschrijven, zeggen NVAB-bestuursleden Ernst Jurgens en Rocco Kloots. “De voorbije jaren is veel energie gestoken in het veiliger maken van machines en het borgen van arbeidsveiligheid in arbozorgsystemen. Nu is het tijd om ook gedrag en cultuur op de werkvloer aan te pakken,” vindt Jurgens. “Voor werkgevers is dat in de praktijk een lastige opgave. Zij ervaren werkdruk als een groot knelpunt, en hebben veel moeite met de aanpak van de psychosociale arbeidsbelasting.” Tegelijkertijd is er veel tastbare winst te behalen, weet Kloots. “Werknemers die vinden dat hun werk kwalitatief goed is, verzuimen minder.”

Pak het werk aan, niet alleen het individu
De NVAB ziet in het WRR-pleidooi voor een programmatische aanpak voor goed werk een bevestiging van haar eigen uitgangspunt. “Bedrijfsgezondheidszorg gaat uit van een systeemaanpak,” zegt Jurgens. “Hoe organiseer je het werk zodanig dat het de gezondheid bevordert en kansen op de arbeidsmarkt verbetert? Als het wringt of misgaat, gaat de aandacht nu vaak te eenzijdig uit naar het individu. Bedrijven gaan aan de slag met leefstijl en persoonlijke veerkracht van werknemers. Daar is niets op tegen, maar de grootste winst zit in aanpassing van het werk zelf. Je kunt het zelfs omdraaien: leefstijlproblematiek is sterk verweven met sociale omstandigheden en werkfactoren.”

Meerdere initiatieven in ontwikkeling
De NVAB ziet de bedrijfsarts als één van de sleuteldeskundigen die werkgever en werknemer kunnen helpen bij het autonomievraagstuk. Dankzij de overeenkomende visie heeft de vereniging ook al meerdere initiatieven rond de WRR-uitdagingen in ontwikkeling. “We zijn bezig hulpmiddelen en praktische informatie te ontwikkelen op het gebied van burn-out en overbelasting,” zegt Kloots. “Met als centrale boodschap dat je beter het werk kunt aanpassen dan de werknemer.” Jurgens wijst op de ontwikkeling van een preventiecyclus: “Die gaat bedrijfsartsen helpen om wat ze op hun spreekuur horen te vertalen naar concreet preventief advies, bijvoorbeeld over autonomie en stress.” De NVAB volgt verder nauwlettend wat er uit de nu lopende evaluatie van de Arbowet komt. Kloots: “Met het oog op de PSA-problematiek ben ik zéér benieuwd naar de ervaringen met het arbeidsomstandighedenspreekuur. Als vereniging hebben we de stellige indruk dat daar nog een wereld te winnen is.”

Lees meer
Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht (WRR-rapport nr. 102)