Richtlijn van derden

... met aandacht voor de gezondheid van werkenden

Voor het effectief opnemen van ‘de factor arbeid' (aandacht voor de gezondheid van werkenden) dienen richtlijnontwikkelaars de Blauwdruk Participeren en Functioneren: leidraad voor het effectief opnemen van 'participeren en functioneren in werk' in richtlijnen (VGI, NVAB, CBO 2010) te hanteren.

Voor het vormgeven van de 'factor arbeid' zijn NVAB-vertegenwoordigers betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van de volgende multidisciplinaire richtlijnen (in alfabetische volgorde):

Bewegingsapparaat

Neurologie

Luchtwegen

Huid

Zintuigen

Infectieziekten

Kanker

Hart en Vaten

Zwangerschap en urogenitaal

Chronische ziekten

Preventie