Richtlijnen van derden

met aandacht voor de gezondheid van werkenden

Voor het effectief opnemen van arbeidsparticipatie (aandacht voor de gezondheid van werkenden) dienen richtlijnontwikkelaars de Blauwdruk Participeren en Functioneren: leidraad voor het effectief opnemen van 'participeren en functioneren in werk' in richtlijnen (VGI, NVAB, CBO 2010) te gebruiken.

Kijk voor algemene richtlijnen van medisch specialisten op www.richtlijnendatabase.nl  en van huisartsen op www.nhg.org.

Voor het beschrijven van arbeidsparticipatie zijn NVAB-vertegenwoordigers betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van de volgende multidisciplinaire richtlijnen:

Gezondheidsbevordering

Luchtwegen

Infectieziekten

Zwangerschap en urogenitaal

Bewegingsapparaat

Huid

Chronische ziekten

Neurologie

Zintuigen

Hart en Vaten

Preventie