Richtlijnen van derden

met aandacht voor de gezondheid van werkenden

Voor het effectief opnemen van arbeidsparticipatie (aandacht voor de gezondheid van werkenden) dienen richtlijnontwikkelaars de Blauwdruk Participeren en Functioneren: leidraad voor het effectief opnemen van 'participeren en functioneren in werk' in richtlijnen (VGI, NVAB, CBO 2010) te gebruiken.

Nieuw: Arbeidsparticipatie voor medisch specialistische richtlijnen, richtlijnendatabase.nl

Kijk voor algemene richtlijnen van medisch specialisten op www.richtlijnendatabase.nl  en van huisartsen op www.nhg.org.

Voor het beschrijven van arbeidsparticipatie zijn NVAB-vertegenwoordigers betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van de volgende multidisciplinaire richtlijnen:

Gezondheidsbevordering

Luchtwegen

Infectieziekten

Zwangerschap en urogenitaal

Bewegingsapparaat

Huid

Chronische ziekten

Neurologie

Zintuigen

Hart en Vaten

Preventie