Artsenorganisaties zetten stap in arbeidsgerelateerde zorg

13 februari 2014

Vandaag tekenden de voorzitters van de artsenorganisaties LHV, NHG, NVAB en KNMG een verklaring over Werk en Gezondheid. Afgesproken is dat huisartsen en bedrijfsartsen in het belang van de patiënt - in goede samenwerking - zullen bijdragen aan het behoud van of terugkeer naar geschikt werk. De KNMG ondersteunt deze afspraak.

Ondertekening

De ondertekening vond plaats tijdens het TNO Symposium Zorg voor Werk waarin werd besproken hoe de (eerstelijns)zorg kan bijdragen aan een gezonde beroepsbevolking. Jako Burgers (NHG) bood de verklaring aan aan Niek Snoeij, directeur Gezond Leven TNO. Jurriaan Penders (NVAB) overhandigde de verklaring aan FNV-voorzitter Ton Heerts en aan Bernard Wientjes, voorzitter van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

Afscheid Peter Buijs

TNO organiseerde samen met de Stichting van de Arbeid het symposium op initiatief van Peter Buijs. Na 34 jaar intensieve betrokkenheid bij het thema Zorg voor werk als oud-huisarts, bedrijfsarts, onderzoeker en adviseur nam hij afscheid van TNO met een inhoudelijk en oplossingsgericht programma.

Lees hier de volledige verklaring (pdf)