Ontwikkelingen antigeen-sneltesten via werkgevers en vaccineren

4 december 2020

Het kan je niet ontgaan zijn: covid-19 vaccins zijn in aantocht. In de aanpak van de coronapandemie zet VWS extra in op testen en traceren en wordt er hard gewerkt aan het organiseren van de grootste vaccinatiecampagne in de Nederlandse geschiedenis. 

Testspoor voor werkgevers
Naast de bekende GGD-teststraten (eerste spoor) wordt er gewerkt aan een aanvullend, tweede testspoor door werkgevers. Werkgevers zetten via dat spoor op eigen initiatief sneltesten (met name antigeentesten) in voor eigen personeel. In de praktijk wordt dit tweede testspoor al ingezet. Om de sneltesten op een verantwoorde manier in praktijk te brengen heeft VWS een taskforce opgericht waarin o.a. VNO-NCW, NVAB en OVAL zitting hebben. Het is essentieel dat hier goede afspraken worden gemaakt, o.a. over het op een verantwoorde manier uitvoeren van de sneltesten.

Inmiddels is door het RIVM de “Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19” gepubliceerd. De NVAB is daar blij mee, omdat dit helpt de kwaliteit van dit testspoor te borgen. De IGJ houdt toezicht en treedt inmiddels handhavend op.

Daarnaast werkt het ministerie van SZW aan een regeling om de inzet van bedrijfsartsen en arbodiensten bij dit testspoor te vergoeden. Meer dan 200 NVAB-leden hebben een enquête daarover deze week ingevuld. De informatie daaruit gebruikt SZW om de regeling praktisch vorm te geven.

Hiermee zijn we er nog niet. Een aantal praktische knelpunten moet nog worden opgelost. Zo is er op dit moment nog geen goede manier om testuitslagen uit het tweede spoor te melden bij de GGD. Daarover vindt nu overleg plaats met GGD-GHOR en het RIVM.

Vaccinatie zorgmedewerkers
Naast het overleg over sneltesten voor werkgevers zijn NVAB en OVAL in overleg met VWS en SZW over de bijdrage van arbodiensten en bedrijfsartsen aan het vaccineren van zorgmedewerkers. Dit vaccinatieproces van zorgpersoneel start uiteraard met de verantwoordelijkheid, wensen en mogelijkheden van de werkgevers in de zorg zelf. De betrokkenheid van arbodiensten of zelfstandige bedrijfsartsen vloeit voort uit de werkgeversverantwoordelijkheid voor gezond en veilig werken, en de in de Arbowet geregelde door ons geleverde deskundige bijstand. We zien het daarnaast als onderdeel van onze maatschappelijke opdracht een bijdrage te leveren aan de pandemiebestrijding. Die bijdrage wordt nu expliciet gevraagd door VWS.

Uiteraard moet over de randvoorwaarden nog intensief en uitvoerig overleg plaats vinden. Er staan veel vragen open, waarvan antwoorden samenhangen met nog niet beschikbare informatie, mensen of middelen.

Er wordt echt keihard gewerkt door alle betrokken partijen. En er zal hoe dan ook intensief samengewerkt gaan worden tussen zorgwerkgevers, GGD-en, arbodiensten en zelfstandige bedrijfsartsen om deze klus te klaren.

Lees meer