Aan tafel! - voorzitterscolumn

28 juni 2018

‘Mam, wat eten we?’ Meestal was dat de eerste vraag als ik vroeger na een drukke schooldag thuiskwam. En zo lang het antwoord niet koolraap of witlof was, verheugde ik me op het moment van aanschuiven. Met gezonde trek volgde ik de keukengeluiden op afstand. Langzaam vulde ons huis zich met de geur van het avondeten. Weten wat er op het menu stond was nog niet hetzelfde als weten hoe het smaakt. The proof of the pudding is uiteindelijk in the eating. Dat was dus altijd even afwachten. En als je trek had kon dat lang duren. Tot eindelijk de verlossende woorden klonken: ‘aan tafel!’.

Begin vorig jaar bracht Marcel van Gastel (ministerie van Binnenlandse Zaken) aan toenmalig minister Asscher van SZW rapport uit over het dreigende tekort aan bedrijfsartsen. Zijn opdracht was met een concreet en toepasbaar voorstel te komen om de instroom in de opleiding van bedrijfsartsen te vergroten. Dat bleek een brug te ver, maar er kwam wel een scherpe analyse en een reeks aanbevelingen. Asscher stuurde in april 2017 het rapport met zijn reactie naar de Tweede Kamer (Kamerbrief 2017-0000031426). Hij deed daarin voor bedrijfsartsen belangrijke uitspraken en toezeggingen. Volgens de minister is stevige kennis- en kwaliteitsontwikkeling van groot belang om het beroep bedrijfsarts aantrekkelijk te maken. Hij nam de aanbeveling over om een kwaliteitstafel te faciliteren met alle belanghebbende partijen. ‘Menu’-suggesties van de minister: versterking van de kennisintensiteit van het vak, innovatie- en specialisatiemogelijkheden en natuurlijk kennis- en kwaliteitsbeleid. Hoewel de minister daarbij alleen instrument- en richtlijnontwikkeling noemde, ziet de NVAB kwaliteitsbeleid nadrukkelijk als méér dan dat. Beleid vergt een cyclisch proces dat begint bij een gedragen kennisagenda, vertaald in activiteiten op het vlak van onderzoek en onderwijs. Uiteraard leidend tot instrumenten en richtlijnen. Daarbij hoort ook een kennisinfrastructuur, leerstoelen en degelijk implementatiewerk. We hebben dus een serieus lijstje boodschappen.

De minister kwam recentelijk zijn toezegging na. Op 31 mei jongstleden is de benoeming bekendgemaakt van de voorzitter van de kwaliteitstafel (mevrouw Jenneke van Veen). Er zijn ondertussen kennismakingsgesprekken geweest en er vond voorbereidend overleg plaats. Op 29 juni is de eerste bijeenkomst met alle stakeholders.

De NVAB staat te trappelen om aan te schuiven aan de kwaliteitstafel. We hebben honger en kijken ernaar uit om samen met anderen een stevig fundament te leggen onder de toekomst van ons vak. Uiteraard praten we als eerst-belanghebbende mee over het menu en naar verwachting ook over de receptuur van de maaltijd die we samenstellen. De vraag is nog wel even wie de boodschappen gaat betalen. Als het aan ons ligt komt die rekening zeker niet alleen bij de beroepsgroep te liggen. Ook dit punt staat op het menu.

Wat wordt het? Oude wijn in nieuwe zakken? Boter bij de vis? We zullen niet voor spek en bonen meedoen, anders kiezen we liever eieren voor ons geld. Of wordt het vlees noch vis? We zullen het merken. Voorlopig is het eindelijk: aan tafel!

Gertjan Beens, bedrijfsarts, voorzitter NVAB

Bron: www.medischcontact.nl