Obstructieve Slaapapneusyndroom en Werk

Richtlijn OSAS en Werk

Slaperigheid en werken gaan slecht samen. Vermoeide mensen maken vaker fouten, hebben vaker bedrijfsongevallen en zijn vaak minder productief dan uitgeslapen collega’s. Een veelvoorkomende oorzaak van slaperigheid overdag is het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS). Mensen met OSAS hebben regelmatig ‘s nachts ademstilstanden (apneu’s) van 15 tot 30 seconden. Na een apneu schrikken ze even wakker en slapen daarna weer verder. Mensen met OSAS geven vaak aan onrustig te slapen, niet uitgerust wakker te worden en overdag extreem vermoeid te zijn en soms onverwachts in slaap te vallen. In Nederland hebben ongeveer 40.000 mannen en 10.000 vrouwen OSAS, maar mogelijk is dit een onderschatting.

In 2009 hebben CBO en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van het obstructieveslaap- apneusyndroom bij volwassenen’ gepubliceerd. Volgens de NVALT-richtlijn hebben in Nederland ongeveer 40.000 mannen en 10.000 vrouwen OSAS, maar waarschijnlijk is dit een forse onderschatting. Op basis van de gegevens in de GIP-databank van het College voor Zorgverzekeraars (CVZ) zijn in de periode van 2006-2010 ruim 165.000 CPAP-apparaten verstrekt. Dit suggereert een prevalentie van OSAS die vele malen hoger ligt dan de in de NVALT-richtlijn gehanteerde prevalentie.

Omdat niet onderkende OSAS grote gevolgen voor het werk kan hebben, heeft de NVAB besloten om een specifieke richtlijn voor bedrijfsartsen te ontwikkelen. Daartoe is de multidisciplinaire richtlijn aangepast voor de bedrijfsgeneeskundige praktijk door middel van het ADAPTE proces.

De belangrijkste onderdelen van de NVAB-richtlijn zijn:
• het opsporen van werkenden met een verhoogd risico op OSAS
• de diagnostiek van werkenden met OSAS
• de behandeling van werkenden met OSAS
• en de follow-up van werkenden met OSAS.