Programma en presentaties 27 mei 2021

DONDERDAG 27 mei                                          

@bedrijfsarts: wat doe jij morgen?

Voor de presentaties klik op de titel en/of naam spreker

PLENAIR

09.00                
Opening

Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter 

09.15                
Toelichting op het thema van de Bedrijfsgeneeskundige Dag 2021

Peter Coffeng, bedrijfsarts, voorzitter CNN

09.25
Wat doet de NVAB morgen?
Gertjan Beens, bedrijfsarts, voorzitter NVAB en dr. Gijsbert van Lomwel, directeur NVAB
Toelichting: Gertjan en Gijsbert bespreken actuele ontwikkelingen (e.g. Covid, BAR) en wat die betekenen voor de plannen van de NVAB.

10.05 - 10.15
Pauze

10.15
Coronavirussen zonder grenzen?
Prof. dr. Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Toelichting: Corona- en andere virussen misbruiken de infrastructuur van hun gastheercel voor hun vermingvuldiging, waarbij sprake is van een voortdurende wapenwedloop tussen virus en gastheer. Virussen profiteren hierbij van hun bijzonder hoge mutatiefrequentie. Hoewel een ogenschijnlijk nadeel, wordt deze variatie benut om te ontsnappen aan immuunsysteem of antivirale therapie, of bij de overstap naar een nieuwe gastheersoort. Basale kennis over virusreplicatie is essentieel bij het ontwikkelen van goede en langdurig werkende vaccins en virusremmers, en voor 'pandemic preparedness' in het algemeen.

10.55
Introductie posterpresentaties
Prof. dr. Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en bedrijfsarts, afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam UMC

11.10 - 11.40
Posterpresentaties en mogelijkheid te pauzeren
De haalbaarheid van een training voor bedrijfsartsen gericht op het betrekken van cognities en percepties bij de begeleiding van werkenden, drs. Mariska de Wit, Amsterdam UMC
De preventie van psychische problemen: resultaten na een jaarJurriaan Blekemolen, bedrijfsarts A&O deskundige
Blijven werken bij psychische klachten, Suzanne van Hees, Tilburg University
Hervatten totale knieprothesepatiënten hun werk eerder als zij met een bedrijfsarts gesproken hebben over werkhervatting?, Yvonnee van Zaanen, Amsterdam UMC
Betekenis en benutting van technologische ontwikkelingen * voor claimbeoordelingen en re-integratie door UWV, Elza Muller, Amsterdam UMC
Wanneer mag een patiënt na een knieprotheseoperatie weer zwaar kniebelastend werk doen, voor 8 uur per dag?, Carlien Straat, Amsterdam UMC
 
11.40
Rookvrije Organisatie
Hans Dam, projectleider NVAB en bedrijfsarts, D&M bedrijfsgezondheid. In gesprek met drs. Wanda de Kanter, longarts en Bart van Leeuwen, aios bedrijfsgeneeskunde
Toelichting: De Rookvrije Organisatie maakt onderdeel uit van het Nationaal Preventie Akkoord. Het NPA wil ervoor zorgen dat in 2040 minder dan 5% van de volwassenen rookt. Om dat te realiseren, moet iedereen alle zeilen bijzetten. Daarom stimuleren we in ons project dat bedrijfsartsen roken bij iedere gelegenheid aankaarten. Roken is de belangrijkste bedreiging voor de gezondheid en dus voor de inzetbaarheid van werkenden. Met ziekte en overlijden tot gevolg. Dat gun je niemand. In deze presentatie staan we samen met longarts drs. Wanda de Kanter stil bij wat we tot dusver hebben bereikt en kijken we vooruit naar wat de bedrijfsarts morgen doet. Met Bart van Leeuwen, arts in opleiding tot bedrijfsarts, praten we over zijn stageonderzoek naar de opvattingen van bedrijfsartsen over stoppen met roken.

12.20
Is langer doorwerken wel gezond?
Prof. dr. ir. Alex Burdorf, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC
Toelichting: Vergrijzing op het werk is onvermijdelijk: meer chronische ziekten met mogelijke consequenties voor werkproductiviteit en arbeidsparticipatie. Wat zijn de gevolgen van zwaar werk voor langer doorwerken? Houden we het vol te werken tot pensioen-leeftijd? Hoe heeft het beleid de arbeidsparticipatie beïnvloed? Wordt het tijd voor gepersonaliseerde pensioenvoorzieningen? Wie werken door na pensioen-leeftijd? Veel vragen, maar u krijgt ook veel antwoorden!

13.00
Afsluiting ochtend
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter

13.05 - 14.05
 Lunchpauze en tijd voor een wandeling
Tevens de mogelijkheid online bekijken van posterpresentaties

14.05 – 15.05 
1e ronde parallelsessies 1 t/m 10a

 1. Een PMO om de mentale gezondheid bij zorgmedewerkers te bevorderen. Hoe doe ik dat?
Marlo van den Kieboom, bedrijfsarts en projectleider NVAB en dr. Karen Nieuwenhuijsen, universitair docent, afdeling Public and Occupational Health, Coronel Instituut, Amsterdam UMC,
Toelichting: In het kader van het project psychische gezondheid van werkenden in de zorg is een PMO, gericht op psychische gezondheid van verpleegkundigen, verder ontwikkeld met medewerking van ongeveer 90 bedrijfsartsen, zodat deze actief toe te toepassen is op alle type werknemers in de zorg.
Tijdens deze workshop wordt besproken hoe u dit PMO kunt inzetten voor het opsporen van mentale klachten. U leert aan de hand van het 7-stappen protocol hoe u de resultaten van het PMO kunt bespreken en hierover kunt adviseren tijdens het consult. Daarnaast krijgt u tips hoe u een PMO kunt inbedden binnen een organisatie.

 2. Actualiteiten Tuchtrecht: (n)iets nieuws onder de zon?
Mr. Jannet Terpstra, advocaat , Bout advocaten
Toelichting: In deze presentatie wordt stil gestaan bij de wijzigingen van de Wet BIG en de gevolgen die dat in de (recente) tuchtrechtspraak van met name bedrijfs- en verzekeringsartsen, met zich heeft mee gebracht.

 3. Grip op Gezondheid; interventie voor multiproblematiek bij werknemers in een lage SEP
Prof. dr. Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en bedrijfsarts, afdeling Public & Occupational Health, Amsterdam UMC en dr. Maaike Huysmans, senior onderzoeker, Amsterdam UMC, locatie VUmc
Toelichting: Werknemers in een lage sociaaleconomische positie hebben relatief vaak last van problemen op verschillende leefdomeinen. Grip op Gezondheid is een gespreksmethode om met deze groep werknemers in gesprek te gaan over hun gezondheid en problemen op deze verschillende leefdomeinen. Deze gespreksmethode maakt gebruik van de elementen van positieve gezondheid en de participatieve aanpak. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse visueel aantrekkelijke kaarten. Tijdens hun gesprekken brengen werknemer en professional op een stapsgewijze wijze de problemen die spelen in kaart en bespreken zij samen welke oplossingen zouden kunnen werken. Wanneer er problemen spelen in het werk, kan ook de leidinggevende deelnemen aan het gesprek. In deze sessie gaan wij interactief met deze gespreksmethode aan de slag. 

 4. Verdieping van NVAB Standpunt supervisie
Erwin Gorissen, bedrijfsarts, Dignus Arbo
Toelichting: Meer dan ooit zoeken we als bedrijfsartsen nieuw bloed om ons mooi vak in de toekomst aan over te kunnen dragen. Deze artsen moeten natuurlijk gesuperviseerd worden en als handreiking is in 2020 het NVAB-standpunt taakdelegatie aangevuld met een hoofdstuk 'Supervisie van artsen'. In de sessie van vandaag wordt dit deel van het standpunt samengevat, wordt stil gestaan bij de achtergronden en volgen aan de hand van praktijkvoorbeelden - die al dan niet goed uitgepakt hebben - adviezen voor het dagelijks werk. Wel goed om te weten dat deze presentatie een variant is op de presentatie die ruim 1 jaar geleden voor de Kring Amsterdam gegeven is.

 5. Zinloosheid en Zingeving of Zinvinding
Pieter Hoekstra, opleider, directeur-bestuurder NILEA en zelfstandige, Stichting Nederlands Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse (NILEA)
Toelichting: Paul Polman, de eerdere CEO van Unilever, begon nagenoeg iedere toespraak met een citaat van Viktor Frankl: “I recommend that the Statue of Liberty on the East Coast be supplemented by a Statue of Responsiblity on the West Coast.”
Vanuit de Logotherapie krijgt 'verantwoordelijkheid' een heel sterke nadruk. 'Verantwoordelijkheid' is voor Frankl de voorzijde van de medaille, waar 'vrijheid' de achterzijde van is. Op het moment dat wij -daartoe ook in de gelegenheid worden gesteld!- onze verantwoordelijkheid te nemen zijn wij in staat onze vrijheid te omarmen. Dat geldt misschien wel met nadruk ook voor ons (mentaal) herstelproces. 
Als arts en therapeut lopen wij vooral een eindje op met de mens die het eigen herstel zoekt. 'De arts Hippocrates, grondlegger van de westerse geneeskunde, benoemde al het zelfhelend vermogen in zijn geschriften en was van mening dat de mens een natuurlijke neiging heeft naar gezondheid en vitaliteit en dat artsen dit moeten ondersteunen.' (congres 2020-website KNMG).
Ieder mens wordt bij tijd en wijle geconfronteerd met existentiële vragen. In deze tijd van COVID-19 is dit een bijna collectief proces. Zingevingsvragen komen op alle niveaus naar voren. In de lijn van Viktor Frankl en Hippocrates kunnen we ons afvragen of de ter 'zinvinding' niet een betere benaming en benadering is.

 6. Herziene RL: (beroeps?-)huidaandoeningen, Wat kun jij als bedrijfsarts doen? (nog niet beschikbaar)
Willem Pieter Piebenga, bedrijfsarts, Amsterdam UMC en Arbo Unie, en Gerda de Groene, bedrijfsarts, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en de Polikliniek Mens en Arbeid,  Amsterdam UMC
Toelichting: De NVAB richtlijn contacteczeem is geupdated. In deze workshop zullen wij dicht bij de praktijk blijven.Wij updaten uw kennis over contacteczeem en gaan oefenen in het herkennen van deze aandoening. Vervolgens komt het opzetten van een handeczeem spreekuur en een PMO-huid aan de beurt. Met de opgedane kennis kunt u direkt aan de gang!
De Richtlijn Contacteczeem: Preventie, behandeling en begeleiding door de bedrijfsarts uit 2006 is geüpdatet.
In westerse landen is contacteczeem verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de klachten door beroepsziekten. Toch zien de meeste bedrijfsartsen zelden werknemers met contacteczeem. Opsporen van werkenden met contacteczeem is daarmee van groot belang. Daarom is de huidige richtlijn (herziening 2020) vernieuwd op onderstaande punten:
De richtlijn beschrijft hoe een Handeczeemspreekuur kan worden opgezet en uitgevoerd;
De richtlijn geeft een overzicht van argumenten naar werkgevers voor het opzetten van een Periodiek medisch Onderzoek (PMO) gericht op huidbelasting;
De richtlijn geeft een overzicht van aandachtspunten bij het opzetten van een PMO-huid;
De richtlijn is uitgebreid met een dermatologische beeldgids (‘Photographic guide for severity of hand eczema’), te gebruiken bij onder andere een PMO.
Geactualiseerd zijn onder andere adviezen over preventie, huidverzorging, handcrèmes, handschoenen en behandeling van eczeem

 7. De NHG-kaderopleiding: kansen voor de bedrijfsarts
Dr. Leo Elders, bedrijfsarts en klinische arbeidsgeneeskundige, Consulo BV en drs. Liesbeth van der Jagt, supervisor/(team)coach/trainer, Keijzer en Van der Jagt
Toelichting: De NHG kaderopleidingen zijn functiegerichte parttime opleidingen uitgevoerd door de universitaire huisarts-instituten. De studiebelasting is ongeveer één dag per week. Ze bieden toegang tot specialistische kennis en om competenties te verwerven op consultatief, beleidsmatig en onderwijskundig terrein. Ook zijn er kansen voor de bedrijfsarts voor het opzetten van een arbo-curatief netwerk. Aaandacht voor bedrijfsgezondheids-zorg ontbreekt nog in de kaderopleidingen, maar NVAB en NHG staan open voor verkennen van de mogelijk-heid om een opleiding kaderbedrijfsarts te ontwikkelen. In deze interactieve workshop komen de mogelijk-heden en wenselijkheden van deze ontwikkeling aan de orde.

 8. Autiproof werkt
Han Dijkslag, consultant en coach, Effectyf
Toelichting: Je hebt Autisme en het werk gaat niet meer zo als het ging of je bent al geruime tijd in de ziektewet, wat kun je dan doen? Het werken met ASS is niet zo vanzelfsprekend en de laatste tijd zien we veel oudere werknemers die een Burn-Out hebben en ASS hebben en uitvallen. Hoe kun je dan weer aan het werk en is dat wel mogelijk?  Autiproof werkt geeft hier antwoord op en zal inzicht geven in wat iemand met ASS nodig heeft om te kunnen werken.

 9. Richtlijn Lage rugpijn en LRS
Joan Luites, wetenschappelijk medewerker Richtlijn Ontwikkeling, NVAB
Toelichting: Lage rugpijn kan leiden tot onnodig verzuim, met name als niet op tijd de juiste maatregelen worden genomen ten behoeve van werkparticipatie. Gebruik van richtlijnen vermindert het verzuim en bevordert het welbevinden van werknemers. Hoe meer artsen de richtlijnen toepassen, hoe beter.
Recent is de herziene richtlijn ‘Lage rugpijn en LRS’ verschenen. Dit is een gezamenlijke evidence based richtlijn voor bedrijfsartsen én verzekeringsartsen met aanbevelingen voor het handelen bij werknemers met rugklachten, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten én ervaring en kennis van de multidisciplinaire projectgroepleden.
Deelname geeft u inzicht in de ontwikkeling én toepassing van de richtlijn en de mogelijkheid om vragen te stellen.

 10a. Meer bedrijfsartsen in de opleiding! (alléén eerste ronde)
Michiel Appelman, Heleen ten Bruggencate, Meertje Hallie, Marc Montagne en Annemieke van Vliet, allen AIOS Bedrijfsgeneeskunde, ‘De Jonge Bedrijfsarts’, onderdeel van LOSGIO
Toelichting: Er is al veel gaande om de instroom van artsen in de opleiding tot bedrijfsarts te vergroten. Maar wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat wij als bedrijfsartsen zichtbaarder worden in de basisopleiding geneeskunde?
Tijdens deze workshop gaan we uiteen in 5 subgroepen om over deze vraag na te denken. 
Per subgroep zijn de thema's:
- Bachelorfase
- Masterfase
- Coschappen
- Media/online
- Contact met faculteiten/UMC's
 
De workshop van De Jonge Bedrijfsarts is natuurlijk open voor AIOS, maar ook andere geïnteresseerden mogen zich aanmelden!

 10b. De nieuwe NVAB-richtlijn ischemische hartziekten. @Bedrijfsarts: ga jij morgen de nieuwe richtlijn gebruiken? (alléén tweede ronde)
Jaap van Dijk, bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige cardiologie, IKA en dr. Maayke Sluman, cardioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Toelichting: De NVAB richtlijn Ischemische hartklachten uit 2006 is geheel herzien.
Op basis van nieuw onderzoek wordt een overzicht gegeven van risicofactoren voor niet-optimale werkhervatting na ischemische hartziekte en recidief van ischemische hartziekte. In het daaropvolgende werkadvies geven de belastbaarheid en de veiligheid van de werkende richting aan de adviezen voor interventies en werkhervatting. Cardiovasculair risicomanagement is relevant tijdens het hele proces van begeleiding naar een optimale werkhervatting.
Er zal aandacht worden besteed aan het vrouwspecifieke perspectief.

15.05 - 15.25
Pauze

15.25 – 16.25
2e ronde parallelsessies 1 t/m 9 en 10b

16.25 - 16.45
Posterpresentaties en mogelijkheid te pauzeren

PLENAIR

16.45
Exposoom
Dr. Susan Peters, assistant professor, IRAS, Universiteit Utrecht
Toelichting: Het exposoom is een relatief nieuw begrip en staat voor alles wat gezondheid en ziekte bepaalt, maar niet is vastgelegd in de genen. Het exposoom omvat alle externe blootstellingen en interne biologische effecten gedurende iemands hele leven. Beroepsmatige blootstellingen zijn een belangrijk deel van het totale exposoom.
Bepaling van het exposoom is een wetenschappelijke uitdaging: er zijn vele factoren en het exposoom is variabel in de tijd. Met nieuwe technologische ontwikkelingen zoals sensoren, modellen en omics-methoden, kunnen gedeeltes van het exposoom worden beschreven. Het toepassen van deze technieken op de werkplek biedt al op korte termijn kansen voor meer effectieve preventie.

17.25
Afsluiting congresdag
Gertjan Beens, bedrijfsarts, voorzitter NVAB
Dr. Maaike de Vries, dagvoorzitter

17.30
 Online borrel
met muzikale omlijsting en invullen algemene evaluatie

18.00
Einde livestream

Met dank aan de sponsoren