Ketenaanpak psychische gezondheid van werkenden in de zorg

Leidraad Mentale klachten voorkomen bij zorgmedewerkers

In het kader van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie, als onderdeel van het project Ketenaanpak psychische gezondheid van werkenden in de zorg, is de leidraad: Voorkómen van mentale klachten bij zorgmedewerkers tot stand gekomen. Dit op basis van literatuuronderzoek en onderzoek bij zorgmedewerkers en arboprofessionals. Hierbij werkten het Amsterdam UMC, het Trimbos-instituut, de sectie arboverpleegkundigen van de beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) met elkaar samen.

Deze leidraad beschrijft in vier stappen een wetenschappelijk onderbouwde aanpak om mentale klachten bij zorgmedewerkers te voorkomen. Het legt uit waarom deze stappen noodzakelijk zijn en wie wat kan doen. Ook vindt u hier inspirerende praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar handige interventie-overzichten.

De mentale gezondheid en psychosociale belasting van zorgmedewerkers vraagt al langer aandacht van werkgevers. De coronacrisis is steeds vaker aanleiding voor het daadwerkelijk opzetten van een structureel preventief beleid.

De leidraad is in eerste instantie bedoeld voor werkgevers in de zorg, hun afdelingen HRM en overige betrokkenen zoals arboprofessionals, beroepsverenigingen, zorgmedewerkers en hun vertegenwoordigers. Tevens bevat de leidraad adviezen voor beleidsmakers. De termen en voorbeelden in deze leidraad zijn afgestemd op de zorgcontext. De inhoud is echter ook goed toepasbaar op andere sectoren met medewerkers die een verhoogd risico lopen op stress en spanningsklachten.

Links

Contact
Neem voor meer informatie contact op met de NVAB via nvab@nvab-online.nl.