Eisen aan de opleidingsinstelling (arbodienst)

De opleiding is gesplitst in een praktijkopleiding en een cursorisch deel.

  • De 'arts in opleiding tot specialist arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde' (aios bedrijfsgeneeskunde) volgt het praktijkdeel van de opleiding binnen een voor de opleiding erkende instelling (meestal een arbodienst). Hier werkt de aios onder supervisie van een ervaren collega: de praktijkopleider.  
  • De eisen waaraan opleidingsinstelling moet voldoen, staan beschreven in het Kaderbesluit. Zie https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving/specialismen.htm
  • De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) verleent de erkenning, indien de arbodienst voldoet aan de eisen uit het Kaderbesluit.
  • De opleidingsduur van 4 jaar gaat voor een aios pas van start indien hij werkt voor een erkende opleidingsinstelling. Een inschrijving bij het opleidingsinstituut alleen is niet voldoende. Het is dus van belang dat de aios goed checkt of de instelling waarbij hij werkzaam is voor de opleiding bedrijfsgeneeskunde is erkend.
    Dit kan via de eigen arbodienst (hoofdopleider) of via de RGS; zie: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/opleiders-en-opleidingsinrichtingen/procedure-erkenning.htm
  • Indien de erkenning van een opleidingsinstelling wordt ingetrokken, worden zittende aiossen in de gelegenheid gesteld om de opleiding elders te voltooien.