Kwaliteit van de opleiding

Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal geneeskundige (artsen maatschappij & gezondheid, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen) eruit? En hoe zorg je dat die kwaliteit hoog blijft en verder verbetert?

KOERS en Kwaliteitskader
Om deze vragen te beantwoorden, ontwikkelde de NVAB samen met de andere sociaal geneeskundige beroepsverenigingen verenigingen (KAMG en NVVG) een kwaliteitsvisie en kwaliteitssysteem. Deze zijn verwoord in KOERS en het bijbehorende Kwaliteitskader. Het gaat om een intern, cyclisch kwaliteitssysteem waarmee de sociale geneeskunde zelf de kwaliteit van de opleidingen systematisch toetst en borgt.
 
Handreiking Praktijkopleiders
KOERS vormt ook de basis voor de nieuwe Landelijke Opleidingsplannen van de KAMG (artsen maatschappij & gezondheid), NVVG (verzekeringsartsen) en NVAB (bedrijfsartsen) en verder voor de Handreiking Praktijkopleider. De Handreiking gaat in op de positie en rol van praktijkopleiders en biedt een profielschets voor sociaal-geneeskundige praktijkopleiders. 
 
De drie sociaal geneeskundige verenigingen presenteren op 31 mei 2017 de resultaten van de afgelopen periode en de plannen voor de implementatie. Zie: middagsymposium Professionalisering opleidingen sociale geneeskunde 
 
Landelijk professionaliseringsplan voor praktijkopleiders sociale geneeskunde
In het Landelijk professionaliseringsplan voor praktijkopleiders (LPP) zijn bovenstaande uitgangspunten vertaald naar de opleiding voor praktijkopleiders. Het LPP is door de besturen van KAMG, NVVG en NVAB vastgesteld en treedt per 1 januari 2018 in werking.

Het LPP kent een basisscholing en een vervolgtraject. De basisscholing is voor nieuwe opleiders die (nog) geen erkenning hebben en bestaat uit 5 modules die in 6 dagen gedurende 1,5 jaar worden gevolgd:

  • Startmodule van 2 dagen: competentiegericht opleiden algemeen en leren begeleiden op de werkplek
  • 1-daagse module: competentiegericht begeleiden deel 1
  • 1-daagse module: feedback, toetsen en beoordelen
  • 1-daagse module: competentiegericht begeleiden deel 2
  • 1-daagse module: organiseren, samenwerken, professionaliteit. 
Reeds erkende praktijkopleiders behouden hun erkenning en hoeven de basisscholing niet nog eens te doorlopen.
Het vervolgtraject is bedoeld voor erkende opleiders en bestaat uit jaarlijks 2 contactdagen, deelname aan intervisie voor opleiders en aantoonbare deelname aan activiteiten op het gebied van ontwikkeling/kwaliteitsborging van de opleiding.

NB. De te volgen scholing wordt geaccrediteerd en deze ‘punten’ tellen mee voor de herregistratie als specialist.

Meer lezen?