Beroep

Een bedrijfsarts fungeert als een spin in het web. Een werknemer die ziek wordt of klachten heeft, gaat vaak naar de huisarts om van de klacht af te komen. De bedrijfsarts kijkt breder: wie is deze persoon, waarom heeft hij of zij deze klacht op dit moment? Wat is de relatie met het werk, is hij/zij nog wel in staat om te werken, nu en ook in de toekomst? Moeten er zaken in het werk worden aangepast? Daarnaast doet de bedrijfsarts regelmatig onderzoek om gezondheidsrisico’s op de werkplek te herkennen en te beoordelen. Door deze risico’s vroegtijdig op het spoor te komen, kunnen werkgever en werknemer maatregelen treffen die nadelige gezondheidseffecten voorkómen. 

Veelzijdig inzetbaar

Bedrijfsartsen kijken naar de persoon en de belangrijke aspecten van het werk: de arbeidsinhoud, -omstandigheden, -verhoudingen en de -voorwaarden. Een bedrijfsarts is geneeskundig specialist op het gebied arbeid en gezondheid. De bedrijfsarts zet zich preventief en curatief in. Zijn advies heeft altijd als doel de werknemer gezond te houden en/of te krijgen en de werkgever te adviseren wat daarvoor nodig is op uitvoerings- en beleidsniveau. 

De titel bedrijfsarts

De titel bedrijfsarts is wettelijk voorbehouden aan BIG-geregistreerde geneeskundig specialisten die na hun opleiding tot basisarts speciaal zijn opgeleid op het gebied van arbeid en gezondheid.

Competenties

Na de studie geneeskunde, worden artsen in de geneeskundige vervolgopleiding tot specialist opgeleid in de competenties: Medisch handelen, Communicatie, Samenwerken, Kennis en wetenschap, Maatschappelijk handelen en Organisatie. Dit geldt ook voor bedrijfsartsen. Zij ontwikkelen specialistische kennis van de bij de beroepsbevolking voorkomende medische aandoeningen, in het bijzonder aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, psychische klachten en aandoeningen die veroorzaakt kunnen worden door omgevingsfactoren van het werk. De bedrijfsarts is op de hoogte van de actuele behandelmogelijkheden, heeft verstand van sociale wet- en regelgeving en kan het krachtenspel in organisaties doorgronden. Bovenal is een bedrijfsarts communicatief sterk en een goede adviseur.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de opleiding van en beroepsuitoefening door bedrijfsartsen.