Nieuws

27 oktober

De richtlijn Arbeid en Lymeziekte gaat in op de gewenste aanpak in het kader van de preventie, de verzuimbegeleiding en de re-integratie van lymeziekte bij werkenden. De richtlijn heeft als doel:

  • het arbeids- en verzekeringsgeneeskundig handelen te uniformeren
  • interdisciplinaire samenwerking tussen alle ‘arbostakeholders’ te optimaliseren.
13 oktober

Arbeidsgerelateerde zorg moet gericht zijn op het behoeden voor gezondheidsschade door werk en op het behouden van participatie en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een goed georganiseerde, preventief ingestelde inzet van bedrijfsartsen is daarin onmisbaar, daarover is het SER-advies heel duidelijk.

10 oktober

Ten onrechte denken veel mensen dat de risico's op beroepsziekten in Nederland wel meevallen, aldus bedrijfsarts Frank Jungbauer in het NTvG. Toch kan schijn bedriegen. De ophef bij Defensie laat zien dat de arbeidsgezondheidzorg in Nederland niet goed genoeg is geregeld.

19 september

De NVAB heeft er echt genoeg van dat bedrijfsartsen voortdurend worden afgeschilderd als niet onafhankelijk. Deze beeldvorming is schadelijk voor de beroepsgroep en de NVAB neemt er nadrukkelijk afstand van.

18 september

De regionale dagbladen publiceerden vandaag over het imago en de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Geert Koster, bedrijfsarts en bestuurslid van de NVAB-Kring Noord, liet een duidelijk geluid horen.

17 september

De kabinetsplannen voor 2015 geven geen aanknopingspunten voor de aanpak van knelpunten. Het SER advies over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg, dat aanstaande vrijdag wordt vastgesteld, bevat wel zinvolle aanbevelingen zoals het instellen  van een opleidingsfonds voor bedrijfsartsen. De NVAB adviseert het kabinet om daar snel mee aan de slag te gaan.

9 september

Om werknemers zo goed mogelijk te begeleiden bij herstel en re-integratie vragen bedrijfsartsen regelmatig medische informatie op bij behandelende artsen. Uitgangspunten hierbij zijn efficiënte samenwerking en bescherming van de privacy van de patiënt/werknemer.

5 september

De NVAB vindt het positief dat de SER-commissie een duidelijke rol ziet voor bedrijfsartsen in het duurzaam inzetbaar houden van werkenden en deelt de mening van de SER over het weer invoeren van het arbeidsomstandighedenspreekuur.

21 augustus

Het NCvB stappenplan voor het melden van beroepsziekten is in samenwerking met de NVAB herzien. Hoe dit nieuwe stappenplan in de praktijk bevalt, wordt in september getest. Na een oproep voor deelname aan de praktijktest hebben zich bijna 200 bedrijfsartsen opgegeven.

11 augustus

Het NCvB stappenplan voor het melden van beroepsziekten is in samenwerking met de NVAB herzien. Het nieuwe stappenplan geeft duidelijke criteria voor het vaststellen van beroepsziekten en is erop gericht om preventieve activiteiten op gang brengen. Het voorkómen van beroepsziekten is het uiteindelijke doel.

Pagina's

Abonneren op Nieuws