GGD-handreiking Inrichten COVID19 testfaciliteit – rol van de bedrijfsarts en arbodienst

06 april 2020

Dit weekend berichtte Gertjan Beens de NVAB-leden over de uitbreiding van corona-testfaciliteiten voor direct zorgpersoneel van diverse zorgsectoren, ook buiten het ziekenhuis. GGD GHOR kreeg van het ministerie van VWS de opdracht om een landelijke handreiking te ontwikkelen voor regionale GGD-en als aanbieders van deze coronatesten. GGD GHOR is de belangenvereniging van 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in Nederland. NVAB en OVAL hebben mee kunnen werken aan deze landelijke handreiking. Vertrekpunt is dat – op dit moment – coronatesten alleen aangeboden worden aan direct zorgpersoneel, als het resultaat van die test duidelijkheid geeft over het behoud van hun inzetbaarheid. Bedrijfsartsen (en hun taakgedelegeerden) van zorginstellingen hebben een belangrijke rol in dit testbeleid, als triagist, als testaanvrager en als vertaler van de uitslag in een advies aan werkgever en werknemer.

Het is een nieuwe kans een professionele bijdrage te doen aan het omgaan met de gevolgen van de COVID-19 pandemie.

Onderstaand communiqué brengt de NVAB samen met OVAL naar buiten.

GGD-handreiking Inrichten COVID 19 testfaciliteit – rol van de bedrijfsarts en arbodienst

De afgelopen dagen heeft overleg plaatsgevonden over de GGD handreiking inrichten COVID-19 testfaciliteit en de rol van de bedrijfsarts/arbodienst daarin. Het bijgevoegde document is geschreven voor de GGD die belast is met het opzetten van een organisatie voor het testen van zorgprofessionals buiten de ziekenhuizen. Vanaf maandag 6 april 2020 zijn er in het hele land via de GGD testmogelijkheden beschikbaar voor de doelgroep. De focus van het nieuwe beleid ligt in eerste instantie op het testen van personen die werken in één van de zes sectoren buiten het ziekenhuis waarvoor op dit moment een sectorspecifiek advies is opgesteld over inzet en testbeleid. In dit document gaan we uit van organisatie van een COVID-19 testfaciliteit op de door GGD georganiseerde locatie.

In het document is aangegeven dat triage, aanmelding en aanvraag door een (bedrijfs)arts worden uitgevoerd. Triage betekent ook borgen dat de prioritaire zorgmedewerkers daadwerkelijk als eerste het proces in mogen, en betekent dus soms ook het afwijzen van niet-prioritaire claims. Er zijn helaas op dit moment ook (zelfstandige werkende) zorgmedewerkers zonder bedrijfsarts, en voor hen heeft de GGD zelf een vangnet georganiseerd.


Belangrijke oproep aan bedrijfsartsen van zorginstellingen
Bied je actief en duidelijk aan bij je klanten én zo nodig aan de regionale GGD-en als contactpersoon/aanvrager voor testen. Zo zorg je ervoor dat bedrijfsartsen vind- en zichtbaar zijn voor het aanvragen van testen. Bel bijvoorbeeld je klanten, maak hen attent op deze mailing en jouw rol daarbij. Uiteraard kun je deze mailing ook aan hen doorsturen. Regionale procedures zijn maatwerk en kunnen opgevraagd worden bij de GGD van je werkgebied.

Buiten de ziekenhuizen zijn er vijf sectoren waarvoor verder uitgewerkte adviezen zijn opgesteld. Zie 'Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers' op lci.rivm.nl


Triage en testuitslag regulier bedrijfsgeneeskundig
De GGD beschouwt de triage en de melding van de testuitslag als reguliere bedrijfsgeneeskundige handelingen binnen het contract dat zorginstelling met hun arbodienst of bedrijfsarts hebben. Het is belangrijk dit goed te checken hoe dit in de lopende contracten is vastgelegd en waar nodig af te stemmen met de betreffende opdrachtgever. De kosten voor afname en analyse van de testen worden op een nader te bepalen wijze direct door of via VWS afgerekend.

Download de handreiking en het triageformulier  (na inloggen: alleen voor leden van de NVAB)

Lees meer