Dit is de Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

5 oktober 2020

Tijdens het slotsymposium van de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde op vrijdag 2 oktober, presenteerde de tafel de voltooide, eerste Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Een kennisagenda geeft prioriteit en richting aan de kennisontwikkeling van ons vakgebied. Deze gecombineerde kennisagenda draagt bij aan het gemeenschappelijke doel: een betere arbeidsgerichte zorg voor alle werkenden en werkzoekenden in Nederland.

In de kennisagenda vind je de belangrijkste kennisvragen binnen het vakgebied van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. De kennisagenda bevat ook een plan van aanpak over hoe openstaande vragen met toekomstig wetenschappelijk onderzoek zijn in te vullen.

Proces

De agenda is ontwikkeld door de NVAB, de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV). Zij maakten gebruik van de methode die het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten hiervoor ontwikkelde. Onderdeel daarvan is dat gedurende het project verschillende keren en op verschillende manieren inbreng uit het veld, waaronder patiëntenorganisaties, gevraagd is.

Wat nu

Voor de financiering van onderzoek zijn de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde nog in belangrijke mate afhankelijk van subsidies. De kennisagenda helpt om te bepalen voor welke thema’s we onderzoeksvoorstellen schrijven en fondsen proberen te werven. Meer algemeen dient de agenda als koersbepaling voor de programmering van onze onderzoeksactiviteiten. Idealiter komt er een commissie die de kennis- en kwaliteitsontwikkeling binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde gaat vormgeven en besturen.

De Kwaliteitstafel is tot meer bevindingen en adviezen gekomen. Het totaalpakket is op vrijdag 2 oktober jl. aan Bas van ’t Wout, staatssecretaris van SZW, aangeboden. Naast de twee rapporten die je bij de richtlijnen vindt, is er ook een adviesrapport over de financiering van opleiding en academisering en een magazine over de waarde van het vak uitgebracht.

Bekijk de Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde via documentensite semble.nl

Zie verder: